Leedu ettevõtete tähestikuline kataloog

Teenuses on võimalik Leedu ettevõtteid otsida firma nime või registreerimisnumbri järgi. Vaikimisi on Leedu ettevõtted loetletud tähestikulises järjekorras. Ettevõttekaardil nähtavad andmed: nimi, juriidiline vorm, registreerimiskood, registrisse kandmise kuupäev, staatus, aadress, osakapital, finantsandmed, kindlustatud isikute andmed, sotsiaalkindlustuse võlgade andmed. Täpsemat infot ettevõtte, ettevõtte ametnike ja dokumentide kohta saab Leedu Ettevõtlusregistri teenusest. Andmeallikaks on Leedu Ettevõtlusregistri avalikud andmed ja Leedu Riikliku Sotsiaalkindlustusfondi administratsiooni andmed. Andmeid töödeldakse alates augustist 2022 ja neid uuendatakse üks kord päevas.

"
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
T
U
V
W
X
Y
Z


Näitan 2 üksusest 1-2.

Andmeid värskendati: 08.07.2024

Andmeallikas ja litsents: Leedu registrikeskuse avaandmed, avaandmete litsents: Creative Commons Attribution, Leedu riikliku sotsiaalkindlustusfondi administratsiooni andmed

Teksti tõlge tehti masintõlke abil