Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Vispārīgie statistikas dati > Statistika par sabiedrību ar ierobežotu atbildību darbību atkarībā no to vecuma

Lursoft statistika | Statistika par sabiedrību ar ierobežotu atbildību darbību atkarībā no to vecuma

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 22.11.2017.
Sabiedrību ar ierobežotu atbildību vecums un skaits uz 22.11.2017 datumu.
1.ailē norādīts gadu skaits, kāds pagājis, kopš SIA reģistrēšanas Uzņēmumu reģistrā (SIA vecums). Ailē "Nelikvidētas" norādīts visu reģistrēto SIA skaits, kuras līdz 22.11.2017 nav izslēgtas no Uzņēmumu reģistra. Ailē "Gada pārskati" norādīts visu reģistrēto SIA skaits, kuriem, līdz 22.11.2017 iesniegts 2016. gada pārskats.

Statistika aktualizēta 22.11.2017 plkst. 02:24:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKUzņēmuma vecums
(gadi)
Aktīvi Likvidēti Skaits Gada
pārskati
Gada pārskatus
iesnieguši
 Ierakstu skaitsSumma 
Kopā27 160,157 99,867 260,024 103,951 
1mazāk par gadu 9,270 929 10,199 294 3.17%
2 1 10,402 3,372 13,774 7,107 68.32%
3 2 11,962 4,946 16,908 9,350 78.16%
4 3 12,604 9,353 21,957 9,460 75.06%
5 4 13,185 10,234 23,419 9,580 72.66%
6 5 12,875 10,963 23,838 9,144 71.02%
7 6 13,540 9,138 22,678 9,508 70.22%
8 7 8,324 5,678 14,002 5,479 65.82%
9 8 5,360 5,659 11,019 3,382 63.10%
10 9 6,881 5,735 12,616 4,091 59.45%
11 10 8,469 5,779 14,248 4,724 55.78%
12 11 7,105 5,609 12,714 4,198 59.09%
13 12 5,756 4,804 10,560 3,160 54.90%
14 13 4,609 3,686 8,295 2,738 59.41%
15 14 3,340 2,963 6,303 1,986 59.46%
16 15 2,870 2,487 5,357 1,721 59.97%
17 16 2,819 1,945 4,764 1,935 68.64%
18 17 2,644 1,560 4,204 1,827 69.10%
19 18 2,253 1,410 3,663 1,605 71.24%
20 19 2,135 985 3,120 1,593 74.61%
21 20 1,879 660 2,539 1,496 79.62%
22 21 1,795 533 2,328 1,444 80.45%
23 22 1,857 522 2,379 1,471 79.21%
24 23 2,236 400 2,636 1,785 79.83%
25 24 2,241 301 2,542 1,814 80.95%
26 25 2,365 182 2,547 1,944 82.20%
27 26 1,381 34 1,415 1,115 80.74%

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2017 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.