Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Vispārīgie statistikas dati > Statistika par sabiedrību ar ierobežotu atbildību darbību atkarībā no to vecuma

Lursoft statistika | Statistika par sabiedrību ar ierobežotu atbildību darbību atkarībā no to vecuma

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 25.03.2023.
Sabiedrību ar ierobežotu atbildību vecums un skaits uz 25.03.2023 datumu.
1.ailē norādīts gadu skaits, kāds pagājis, kopš SIA reģistrēšanas Uzņēmumu reģistrā (SIA vecums). Ailē "Nelikvidētas" norādīts visu reģistrēto SIA skaits, kuras līdz 25.03.2023 nav izslēgtas no Uzņēmumu reģistra. Ailē "Gada pārskati" norādīts visu reģistrēto SIA skaits, kuriem, līdz 25.03.2023 iesniegts 2022. gada pārskats.

Statistika aktualizēta 25.03.2023 plkst. 02:34:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKUzņēmuma vecums
(gadi)
Aktīvi Likvidēti Skaits Gada
pārskati
Gada pārskatus
iesnieguši
 Ierakstu skaitsSumma 
Kopā33 131,073 176,231 307,304 106,518 
1mazāk par gadu 8,252 1,418 9,670 29 0.35%
2 1 8,054 5,135 13,189 3,232 40.13%
3 2 7,149 8,540 15,689 6,276 87.79%
4 3 7,854 14,703 22,557 6,896 87.80%
5 4 7,449 16,220 23,669 6,600 88.60%
6 5 6,555 17,620 24,175 5,883 89.75%
7 6 5,877 15,920 21,797 5,283 89.89%
8 7 6,219 11,872 18,091 5,579 89.71%
9 8 6,878 10,746 17,624 6,189 89.98%
10 9 6,916 10,037 16,953 6,285 90.88%
11 10 7,166 10,347 17,513 6,509 90.83%
12 11 6,993 9,639 16,632 6,284 89.86%
13 12 6,117 8,403 14,520 5,495 89.83%
14 13 3,055 6,941 9,996 2,816 92.18%
15 14 2,951 5,455 8,406 2,682 90.88%
16 15 4,067 4,437 8,504 3,628 89.21%
17 16 3,890 3,434 7,324 3,431 88.20%
18 17 3,045 2,868 5,913 2,673 87.78%
19 18 2,663 2,542 5,205 2,301 86.41%
20 19 1,969 1,877 3,846 1,730 87.86%
21 20 1,520 1,395 2,915 1,295 85.20%
22 21 1,681 1,133 2,814 1,538 91.49%
23 22 1,624 1,141 2,765 1,500 92.36%
24 23 1,544 1,049 2,593 1,440 93.26%
25 24 1,411 920 2,331 1,319 93.48%
26 25 1,285 800 2,085 1,196 93.07%
27 26 1,270 651 1,921 1,194 94.02%
28 27 1,136 428 1,564 1,080 95.07%
29 28 1,615 271 1,886 1,537 95.17%
30 29 1,547 167 1,714 1,471 95.09%
31 30 1,723 87 1,810 1,635 94.89%
32 31 1,563 35 1,598 1,479 94.63%
33 32 35 0 35 33 94.29%

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft IT 1997-2023 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autortiesību likumu, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzēs esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.