Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Vispārīgie statistikas dati > Statistika par sabiedrību ar ierobežotu atbildību darbību atkarībā no to vecuma

Lursoft statistika | Statistika par sabiedrību ar ierobežotu atbildību darbību atkarībā no to vecuma

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 21.10.2018.
Sabiedrību ar ierobežotu atbildību vecums un skaits uz 21.10.2018 datumu.
1.ailē norādīts gadu skaits, kāds pagājis, kopš SIA reģistrēšanas Uzņēmumu reģistrā (SIA vecums). Ailē "Nelikvidētas" norādīts visu reģistrēto SIA skaits, kuras līdz 21.10.2018 nav izslēgtas no Uzņēmumu reģistra. Ailē "Gada pārskati" norādīts visu reģistrēto SIA skaits, kuriem, līdz 21.10.2018 iesniegts 2017. gada pārskats.

Statistika aktualizēta 21.10.2018 plkst. 07:14:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKUzņēmuma vecums
(gadi)
Aktīvi Likvidēti Skaits Gada
pārskati
Gada pārskatus
iesnieguši
 Ierakstu skaitsSumma 
Kopā28 151,653 117,560 269,213 106,062 
1mazāk par gadu 9,982 1,020 11,002 1,169 11.71%
2 1 8,995 3,612 12,607 7,090 78.82%
3 2 10,193 5,500 15,693 7,992 78.41%
4 3 11,283 10,077 21,360 8,426 74.68%
5 4 11,847 11,145 22,992 8,662 73.12%
6 5 12,114 12,235 24,349 8,843 73.00%
7 6 11,513 10,641 22,154 8,452 73.41%
8 7 12,057 6,999 19,056 8,942 74.16%
9 8 6,820 6,486 13,306 4,853 71.16%
10 9 4,512 6,695 11,207 3,131 69.39%
11 10 5,946 7,183 13,129 3,946 66.36%
12 11 6,942 6,733 13,675 4,474 64.45%
13 12 6,024 5,820 11,844 3,936 65.34%
14 13 4,626 4,629 9,255 2,970 64.20%
15 14 3,643 3,613 7,256 2,479 68.05%
16 15 2,819 2,971 5,790 1,905 67.58%
17 16 2,321 2,388 4,709 1,668 71.87%
18 17 2,215 2,177 4,392 1,822 82.26%
19 18 2,057 1,953 4,010 1,740 84.59%
20 19 1,823 1,373 3,196 1,545 84.75%
21 20 1,769 950 2,719 1,484 83.89%
22 21 1,644 763 2,407 1,431 87.04%
23 22 1,563 758 2,321 1,370 87.65%
24 23 1,700 672 2,372 1,469 86.41%
25 24 1,933 495 2,428 1,674 86.60%
26 25 2,072 422 2,494 1,781 85.96%
27 26 2,140 222 2,362 1,865 87.15%
28 27 1,100 28 1,128 943 85.73%

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2018 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.