Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Vispārīgie statistikas dati > Statistika par sabiedrību ar ierobežotu atbildību darbību atkarībā no to vecuma

Lursoft statistika | Statistika par sabiedrību ar ierobežotu atbildību darbību atkarībā no to vecuma

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 20.02.2018.
Sabiedrību ar ierobežotu atbildību vecums un skaits uz 20.02.2018 datumu.
1.ailē norādīts gadu skaits, kāds pagājis, kopš SIA reģistrēšanas Uzņēmumu reģistrā (SIA vecums). Ailē "Nelikvidētas" norādīts visu reģistrēto SIA skaits, kuras līdz 20.02.2018 nav izslēgtas no Uzņēmumu reģistra. Ailē "Gada pārskati" norādīts visu reģistrēto SIA skaits, kuriem, līdz 20.02.2018 iesniegts 2017. gada pārskats.

Statistika aktualizēta 20.02.2018 plkst. 02:34:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKUzņēmuma vecums
(gadi)
Aktīvi Likvidēti Skaits Gada
pārskati
Gada pārskatus
iesnieguši
 Ierakstu skaitsSumma 
Kopā28 158,301 104,158 262,459 105,441 
1mazāk par gadu 9,451 954 10,405 34 0.36%
2 1 9,864 3,438 13,302 5,303 53.76%
3 2 11,582 5,076 16,658 9,409 81.24%
4 3 12,418 9,525 21,943 9,682 77.97%
5 4 12,670 10,471 23,141 9,610 75.85%
6 5 12,785 11,225 24,010 9,454 73.95%
7 6 12,772 9,345 22,117 9,163 71.74%
8 7 10,054 6,178 16,232 7,237 71.98%
9 8 5,173 6,015 11,188 3,622 70.02%
10 9 5,680 6,221 11,901 3,766 66.30%
11 10 7,821 6,448 14,269 4,809 61.49%
12 11 7,262 5,815 13,077 4,453 61.32%
13 12 5,731 4,965 10,696 3,350 58.45%
14 13 4,941 3,834 8,775 3,019 61.10%
15 14 3,492 3,048 6,540 2,150 61.57%
16 15 2,636 2,562 5,198 1,571 59.60%
17 16 2,867 2,015 4,882 2,037 71.05%
18 17 2,691 1,609 4,300 1,911 71.01%
19 18 2,304 1,484 3,788 1,688 73.26%
20 19 2,108 1,052 3,160 1,637 77.66%
21 20 1,866 686 2,552 1,496 80.17%
22 21 1,804 553 2,357 1,481 82.10%
23 22 1,572 561 2,133 1,302 82.82%
24 23 2,321 446 2,767 1,871 80.61%
25 24 2,166 333 2,499 1,828 84.40%
26 25 2,340 227 2,567 1,949 83.29%
27 26 1,923 72 1,995 1,604 83.41%
28 27 7 0 7 5 71.43%

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2018 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.