Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Vispārīgie statistikas dati > Statistika par sabiedrību ar ierobežotu atbildību darbību atkarībā no to vecuma

Lursoft statistika | Statistika par sabiedrību ar ierobežotu atbildību darbību atkarībā no to vecuma

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 23.01.2019.
Sabiedrību ar ierobežotu atbildību vecums un skaits uz 23.01.2019 datumu.
1.ailē norādīts gadu skaits, kāds pagājis, kopš SIA reģistrēšanas Uzņēmumu reģistrā (SIA vecums). Ailē "Nelikvidētas" norādīts visu reģistrēto SIA skaits, kuras līdz 23.01.2019 nav izslēgtas no Uzņēmumu reģistra. Ailē "Gada pārskati" norādīts visu reģistrēto SIA skaits, kuriem, līdz 23.01.2019 iesniegts 2018. gada pārskats.

Statistika aktualizēta 23.01.2019 plkst. 02:14:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKUzņēmuma vecums
(gadi)
Aktīvi Likvidēti Skaits Gada
pārskati
Gada pārskatus
iesnieguši
 Ierakstu skaitsSumma 
Kopā29 144,202 127,325 271,527 107,546 
1mazāk par gadu 9,880 1,041 10,921 47 0.48%
2 1 9,207 3,676 12,883 6,638 72.10%
3 2 9,608 5,669 15,277 7,914 82.37%
4 3 10,678 10,581 21,259 8,526 79.85%
5 4 11,263 11,748 23,011 8,907 79.08%
6 5 11,349 12,928 24,277 8,943 78.80%
7 6 10,576 11,561 22,137 8,533 80.68%
8 7 10,768 8,020 18,788 8,801 81.73%
9 8 7,701 7,360 15,061 6,258 81.26%
10 9 4,114 7,249 11,363 3,342 81.23%
11 10 4,697 7,975 12,672 3,717 79.14%
12 11 5,930 7,719 13,649 4,514 76.12%
13 12 5,582 6,464 12,046 4,147 74.29%
14 13 4,302 5,147 9,449 3,101 72.08%
15 14 3,732 3,974 7,706 2,824 75.67%
16 15 2,564 3,369 5,933 2,001 78.04%
17 16 2,014 2,637 4,651 1,558 77.36%
18 17 2,220 2,200 4,420 1,884 84.86%
19 18 2,129 1,977 4,106 1,813 85.16%
20 19 1,864 1,390 3,254 1,605 86.11%
21 20 1,792 971 2,763 1,553 86.66%
22 21 1,625 786 2,411 1,432 88.12%
23 22 1,519 778 2,297 1,359 89.47%
24 23 1,388 713 2,101 1,239 89.27%
25 24 2,082 562 2,644 1,877 90.15%
26 25 1,954 475 2,429 1,748 89.46%
27 26 2,085 284 2,369 1,870 89.69%
28 27 1,578 71 1,649 1,394 88.34%
29 28 1 0 1 1 100.00%

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2019 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.