Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Vispārīgie statistikas dati > Statistika par sabiedrību ar ierobežotu atbildību darbību atkarībā no to vecuma

Lursoft statistika | Statistika par sabiedrību ar ierobežotu atbildību darbību atkarībā no to vecuma

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 17.08.2018.
Sabiedrību ar ierobežotu atbildību vecums un skaits uz 17.08.2018 datumu.
1.ailē norādīts gadu skaits, kāds pagājis, kopš SIA reģistrēšanas Uzņēmumu reģistrā (SIA vecums). Ailē "Nelikvidētas" norādīts visu reģistrēto SIA skaits, kuras līdz 17.08.2018 nav izslēgtas no Uzņēmumu reģistra. Ailē "Gada pārskati" norādīts visu reģistrēto SIA skaits, kuriem, līdz 17.08.2018 iesniegts 2017. gada pārskats.

Statistika aktualizēta 17.08.2018 plkst. 02:19:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKUzņēmuma vecums
(gadi)
Aktīvi Likvidēti Skaits Gada
pārskati
Gada pārskatus
iesnieguši
 Ierakstu skaitsSumma 
Kopā28 153,368 114,013 267,381 107,689 
1mazāk par gadu 9,913 999 10,912 34 0.34%
2 1 9,110 3,565 12,675 1,555 17.07%
3 2 10,631 5,408 16,039 9,052 85.15%
4 3 11,681 9,916 21,597 9,776 83.69%
5 4 11,971 10,944 22,915 9,811 81.96%
6 5 12,209 12,006 24,215 9,807 80.33%
7 6 11,777 10,438 22,215 9,438 80.14%
8 7 11,963 6,809 18,772 9,477 79.22%
9 8 5,919 6,346 12,265 4,527 76.48%
10 9 4,606 6,596 11,202 3,439 74.66%
11 10 6,526 7,020 13,546 4,638 71.07%
12 11 7,093 6,555 13,648 4,829 68.08%
13 12 5,843 5,680 11,523 4,027 68.92%
14 13 4,542 4,540 9,082 3,151 69.37%
15 14 3,529 3,536 7,065 2,553 72.34%
16 15 2,718 2,911 5,629 1,914 70.42%
17 16 2,383 2,288 4,671 1,794 75.28%
18 17 2,486 1,904 4,390 1,993 80.17%
19 18 2,282 1,703 3,985 1,814 79.49%
20 19 1,975 1,194 3,169 1,634 82.73%
21 20 1,854 799 2,653 1,569 84.63%
22 21 1,789 656 2,445 1,561 87.26%
23 22 1,581 655 2,236 1,403 88.74%
24 23 1,965 580 2,545 1,700 86.51%
25 24 1,938 414 2,352 1,710 88.24%
26 25 2,163 358 2,521 1,901 87.89%
27 26 2,225 171 2,396 1,976 88.81%
28 27 696 22 718 606 87.07%

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2018 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.