Ziņu abonements

News.lv ir ziņu portāls, kas ietver publikācijas no vairāk kā 100 dažādiem laikrakstiem visā Latvijā, kā arī ziņu aģentūras BNS jaunumus. Publikācijas pieejamas elektroniskā veidā ar iespēju meklēt rakstus vairāk nekā 20 gadus senā ziņu arhīvā, atlasot tos pēc sev interesējošajiem kritērijiem.

Portāls paver iespējas iegūt informāciju par publikācijām, kurās minēta Jums svarīga informācija, un sekot līdzi interesējošajām tēmām, izmantojot Laikrakstu aģentu.

Lai saņemtu Ziņu abonementu:

Parakstiet līgumu divos eksemplāros un nogādājiet uz Lursoft. Lursoft pasta adrese ir: SIA "Lursoft IT", Matīsa ielā 8, Rīgā, LV-1001, Latvija.

Lursoft parakstīs līgumu no savas puses un izsniegs Jums "Lietotāja rekvizītus" - identifikatoru un sākotnējo paroli. Pēc tam, kad savā lietotāja kontā Jūs būsiet ieskaitījis minimālo maksu (sk.Maksājumu kārtošana), Jūs varēsiet sākt izmantot datu bāzes.

Ikreiz, lai piekļūtu Lursoft laikrakstu bibliotēkai, izmantojiet News.lv ieejas lapu.

Ziņu abonementa pakalpojumu cenrādis

Cenas norādītas EUR. Pakalpojumu cenā iekļauts PVN.
* Pakalpojumam atlaide netiek piemērota
Laikrakstu bibliotēka EUR
Rakstu meklēšana Laikrakstu bibliotēkā 0.00
ARCIS preses apskats * 0.28
Iepirkumu uzraudzības birojs 0.00
Laikraksta "Alūksnes Ziņas" šīs dienas raksts 0.00
Laikraksta "Alūksnes Ziņas" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.03
Laikraksta "Alūksnes Ziņas" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.07
Laikraksta "Alūksnes Ziņas" raksts, kas vecāks par gadu * 0.11
Laikraksta "Auseklis" šīs dienas raksts 0.00
Laikraksta "Auseklis" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.03
Laikraksta "Auseklis" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.07
Laikraksta "Auseklis" raksts, kas vecāks par gadu * 0.11
Laikraksta "Baldones Ziņas" raksts 0.00
Laikraksta "Bauskas Dzīve" šīs dienas raksts 0.00
Laikraksta "Bauskas Dzīve" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.03
Laikraksta "Bauskas Dzīve" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.07
Laikraksta "Bauskas Dzīve" raksts, kas vecāks par gadu * 0.11
Laikraksta "Birža" raksts 0.00
Laikraksta "Bizness un Baltija" raksts * 0.36
Laikraksta "Brīvā Daugava" raksts * 0.03
Laikraksta "Čas" šīs dienas raksts 0.00
Laikraksta "Čas" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.03
Laikraksta "Čas" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.07
Laikraksta "Čas" raksts, kas vecāks par gadu * 0.11
Laikraksta "Diena" šīs dienas raksts 0.40
Laikraksta "Diena" arhīva raksts * 1.00
Laikraksta "Diena" (RU) arhīva raksts * 0.12
Laikraksta "Dienas Bizness" raksts * 0.36
Laikraksta "Dinaburg Vesti" raksts 0.00
Laikraksta "Druva" šīs dienas raksts 0.20
Laikraksta "Druva" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.20
Laikraksta "Druva" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.20
Laikraksta "Druva" raksts, kas vecāks par gadu * 0.20
Laikraksta "Dzirkstele" šīs dienas raksts * 0.00
Laikraksta "Dzirkstele" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.03
Laikraksta "Dzirkstele" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.07
Laikraksta "Dzirkstele" raksts, kas vecāks par gadu * 0.11
Laikraksta "Fakts" arhīva raksts * 0.11
Laikraksta "Jaunā Avīze" arhīva raksts * 0.03
Laikraksta "Jēkabpils Ziņas" arhīva raksts * 0.11
Laikraksta "Jurista Vārds" raksts * 1.00
Laikraksta "Kursas Laiks" šīs dienas raksts 0.00
Laikraksta "Kursas Laiks" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.03
Laikraksta "Kursas Laiks" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.07
Laikraksta "Kursas Laiks" raksts, kas vecāks par gadu * 0.11
Laikraksta "Kurzemes Ekspresis" arhīva raksts * 0.11
Laikraksta "Kurzemes Vārds" raksts * 0.17
Laikraksta "Kurzemnieks" šīs dienas raksts 0.00
Laikraksta "Kurzemnieks" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.03
Laikraksta "Kurzemnieks" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.07
Laikraksta "Latgales Laiks" šīs dienas raksts 0.00
Laikraksta "Latgales Laiks" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.03
Laikraksta "Latgales Laiks" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.07
Laikraksta "Latgales Laiks" raksts, kas vecāks par gadu * 0.11
Laikraksta "Latgales Laiks" (RU) šīs dienas raksts 0.00
Laikraksta "Latgales Laiks" (RU) raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.03
Laikraksta "Latgales Laiks" (RU) raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.07
Laikraksta "Latgales Laiks" (RU) raksts, kas vecāks par gadu * 0.11
Laikraksta "Latvijas Avīze" raksts * 0.07
Laikraksta "Latvijas Vēstnesis" raksts * 0.14
Laikraksta "Lauku Avīze" arhīva raksts * 0.07
Laikraksta "Liesma" raksts * 0.04
Laikraksta "Lietišķā Diena" raksts * 0.36
Laikraksta "Likuma Vārdā" arhīva raksts * 0.11
Laikraksta "Literatūra un Māksla" arhīva raksts * 0.03
Laikraksta "Madonas Ziņas" arhīva raksts * 0.11
Laikraksta "Mājas Viesis" raksts * 0.21
Laikraksta "Nacionālā Neatkarība" arhīva raksts * 0.11
Laikraksta "Novaja Gazeta" šīs dienas raksts 0.00
Laikraksta "Novaja Gazeta" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.03
Laikraksta "Novaja Gazeta" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.07
Laikraksta "Novaja Gazeta" raksts, kas vecāks par gadu * 0.11
Laikraksta "Ogres Ziņas" arhīva raksts * 0.11
Laikraksta "Praktiskais Latvietis" raksts * 0.21
Laikraksta "Republika.lv" arhīva raksts * 0.28
Laikraksta "Respublika" arhīva raksts * 0.03
Laikraksta "Rīgas Apriņķa Avīze" šīs dienas raksts 0.00
Laikraksta "Rīgas Apriņķa Avīze" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.03
Laikraksta "Rīgas Apriņķa Avīze" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.07
Laikraksta "Rīgas Apriņķa Avīze" raksts, kas vecāks par gadu * 0.11
Laikraksta "Rīgas Balss" arhīva raksts * 0.03
Laikraksts "Rīta Ekspresis" arhīva raksts * 0.11
Laikraksta "Rītdiena" arhīva raksts * 0.11
Laikraksta "Siguldas Elpa" šīs dienas raksts 0.00
Laikraksta "Siguldas Elpa" arhīva raksts * 0.09
Laikraksta "Sporta Avīze" raksts * 0.19
Laikraksta "Staburags" šīs dienas raksts 0.00
Laikraksta "Staburags" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.03
Laikraksta "Staburags" raksts, kas vecāks par vienu mēnesi * 0.07
Laikraksta "Staburags" raksts, kas vecāks par vienu gadu * 0.11
Laikraksta "Telegraf" raksts * 0.40
Laikraksta "Tukuma Ziņotājs" arhīva raksts * 0.11
Laikraksta "Valmieras Ziņas" arhīva raksts * 0.11
Laikraksta "Vakara Ziņas" arhīva raksts * 0.03
Laikraksta "Večernaja Riga" arhīva raksts * 0.03
Laikraksta "Vidzemes Piekraste" raksts 0.00
Laikraksta "Vietējā Latgales Avīze" šīs dienas raksts * 0.11
Laikraksta "Vietējā Latgales Avīze" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.11
Laikraksta "Vietējā Latgales Avīze" raksts, kas vecāks par vienu mēnesi * 0.11
Laikraksta "Vietējā Latgales Avīze" raksts, kas vecāks par vienu gadu * 0.11
Laikraksta "Zemgales Ziņas" šīs dienas raksts 0.00
Laikraksta "Zemgales Ziņas" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.03
Laikraksta "Zemgales Ziņas" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.07
Laikraksta "Zemgales Ziņas" raksts, kas vecāks par gadu * 0.11
Laikraksta "ZiemeļLatvija" šīs dienas raksts 0.00
Laikraksta "ZiemeļLatvija" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.03
Laikraksta "ZiemeļLatvija" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.07
Laikraksta "ZiemeļLatvija" raksts, kas vecāks par gadu * 0.11
Nasdaq OMX Riga raksts * 0.28
Pietiek.com raksts 0.00
Vakara avīzes "Vakara Ziņas" arhīva raksts * 0.03
Vesels.lv raksts * 0.11
Žurnāla "Bizness un Referents" raksts * 0.36
Žurnāla "Komersanta Vēstnesis" arhīva raksts * 0.11
Žurnāla "Māja" šīs dienas raksts 0.00
Žurnāla "Māja" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.03
Žurnāla "Māja" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.07
Žurnāla "Māja" raksts, kas vecāks par gadu * 0.11
Žurnāla "Mēs" arhīva raksts * 0.11
Žurnāla "Nedēļa" arhīva raksts * 0.11
Žurnāla "Nedēļa" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.07
Žurnāla "Saldā Dzīve" arhīva raksts * 0.11
Žurnāla "Sarunas pie ģimenes pavarda" raksts 0.00
Žurnāla "Vakara Ziņas" šīs dienas raksts 0.19
Žurnāla "Vakara Ziņas" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.19
Žurnāla "Vakara Ziņas" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.19
Žurnāla "Vakara Ziņas" raksts, kas vecāks par gadu * 0.19
Ziņu aģentūras BNS raksts - pirmo 5 stundu laika posmā no ievietošanas brīža Sistēmā * 2.00
Ziņu aģentūras BNS raksts - no 5 līdz 10 stundu laika posmā no ievietošanas brīža Sistēmā * 2.00
Ziņu aģentūras BNS raksts - no 10 līdz 24 stundu laika posmā no ievietošanas brīža Sistēmā * 2.00
Ziņu aģentūras BNS raksts - no 24 līdz 120 stundu laika posmā no ievietošanas brīža Sistēmā * 2.00
Ziņu aģentūras BNS raksts - no 120 stundām un vecāks no ievietošanas brīža Sistēmā * 2.00
Pašvaldības izdevuma raksts, kas vecāks par gadu 0.00
Pašvaldības izdevuma šīs dienas raksts 0.00
Pašvaldības izdevuma raksts, kas vecāks par vienu dienu 0.00
Pašvaldības izdevuma raksts, kas vecāks par mēnesi 0.00
Laikraksta "Vesti Segodnia" šīs dienas raksts 0.00
Laikraksta "Vesti Segodnia" arhīva raksts * 0.11
Laikraksta "Vesti Segodnia" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.03
Laikraksta "Vesti Segodnia" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.07
Portāla Mindlink.lv arhīva raksts * 3.40
Business Riga (EN, RU) * 0.50
Business Riga (LV) * 0.60
Laikraksta "Patiesā Dzīve" arhīva raksts * 0.43
Laikraksta "The Baltic Times" arhīva raksts, kas vecāks par gadu * 0.20
Laikraksta "The Baltic Times" šīs dienas raksts 0.00
Laikraksta "The Baltic Times" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.15
Laikraksta "The Baltic Times" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.10
Žurnāla "Dienas Bizness" raksts 0.59
Laikraksts "Kulturas diena un Izklaide" 2.00
Žurnāls Sestdiena (neatkarīgi no publicēšanas datuma) 2.00
Žurnāla "iBizness" raksts 1.00
Žurnāla "iFinanses" raksts 1.00
Žurnāla "iTiesības" raksts 1.00
Laikraksta "Jūrmalas Vārds" raksts 0.20
Žurnāla "Kapitāls" raksts 0.59
Žurnāla "Praktiskā Astroloģija" raksts 0.19
Laikraksta "Neatkarīgā Rīta Avīze" šīs dienas raksts 0.11
Par vienu dienu vecāks raksts laikrakstā "Neatkarīgā Rīta Avīze". 0.11
Laikraksta "Neatkarīgā Rīta Avīze" raksts, kas vecāks par vienu mēnesi 0.19
Laikraksta "Neatkarīgā Rīta Avīze" raksts, kas vecāks par vienu gadu 0.19
EUR
Izziņa par savu uzņēmumu 0.00
Mana uzņēmuma bilance 0.00
Mani dati Zemesgrāmatā 0.00
Manas komercķīlas 0.00
Mana uzņēmuma peļņas vai zaudējuma aprēķins 0.00
Mana uzņēmuma naudas plūsma 0.00
Mana uzņēmuma Skenēts gada pārskats 0.00
Mana uzņēmuma Skenēts dokuments 0.00
Mani transportlīdzekļi 0.00
Mana autovadītāja apliecība 0.00
Mani dati VZD Kadastrā 0.00
Mani sodi CSDD 0.00
Mani dati VZD Kadastrā PDF izziņa 0.00
Mana traktortehnika 0.00
Izziņa par manu traktortehniku 0.00
Mani dati ganāmpulku reģistrā 0.00
Mani ganāmpulki, novietnes 0.00
Mani dati Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā 0.00
Mana uzņēmuma gada pārskati iesniegtajā formātā 0.00
Mani amati 0.00
Manas dalības 0.00
Es kā patiesais labuma guvējs 0.00
Mana uzņēmuma finanšu analīze 0.00