Uzņēmuma novērtējums

SIA "Lursoft IT" sadarbībā ar AS "Capitalia" ir izveidojusi uzņēmuma novērtējuma rīku, kas ļauj ērti noteikt biznesa vērtību. Biznesa vērtība norāda uz kopējiem uzņēmuma darbības panākumiem, ņemot vērā kompānijas rentabilitāti, izaugsmi un parādsaistības.

CoinFide, SIA

Nosaukums SIA "CoinFide"
Reģistrs Komercreģistrs
Tiesiskā forma Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums 30.01.2015
Reģistrācijas numurs 40103866050
Novērtējums nav aprēķināts

Datu apstrādes pakalpojuma cena: 1.00 EUR

Ekspress biznesa novērtējums

Papildus iespējams saņemt ekspress biznesa novērtējumu, kas ir UR reģistrēta vērtētāja AS Capitalia sagatavots individuāls uzņēmuma pašu kapitāla vērtējuma ziņojums. Novērtējums ietver kompānijas finanšu darbības analīzi, nozares rādītāju un biznesa vērtības aprēķinu, kā arī komentārus par novērtējumu ietekmējošiem faktoriem. Lai pieteiktos Ekspress biznesa novērtējumam, lūdzam sazināties ar AS Capitalia speciālistiem.

Izmantotā metodoloģija un papildinformācija

Izmantotā biznesa vērtēšanas metodika ir balstīta uz salīdzināmo uzņēmumu metodi, kas ir viena no vispārīgi atzītām kompāniju vērtēšanas metodēm. Novērtējums tiek balstīts uz uzņēmuma iesniegtajiem vēsturiskajiem finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtības aprēķins ņem vērā kompānijas un darbības nozares vēsturiskos apgrozījuma, apgrozījuma izaugsmes un rentabilitātes rādītājus. Papildus izklāsts par izmantoto salīdzinošo uzņēmumu metodiku ir pieejams specializētā portālā www.biznesavertiba.lv. Portāls tāpat apkopo ieteikumus, viedokļus un novērtējuma paraugus saistībā ar uzņēmuma novērtējumu un vērtības celšanu.

Novērtējuma izmantojums

Uzņēmuma novērtējumu var izmantot, lai sekotu sava vai cita biznesa panākumiem, kā arī novērtētu klientu vai sadarbības partneru stabilitāti un darbības rezultātus. Lai sasniegtu augstu biznesa vērtību uzņēmumam ir līdzvērtīgi jānodrošina augsti apgrozījuma, rentabilitātes un izaugsmes rādītāji. Aprēķinātā uzņēmuma biznesa vērtība norāda uz cenu, ko kompānijas īpašnieks varētu iegūt, pārdodot savu uzņēmumu. Šo novērtējumu var izmantot indikatīvai uzņēmuma pirkuma/pārdošanas darījuma cenas izvērtēšanai. Tomēr, lai ņemtu vērā katra biznesa darbības specifiku, precīzas biznesa vērtības noteikšanai būtu jāpasūta ekspertu novērtējuma ziņojums.

  • Sekojoši ir apkopoti galvenie iemesli, kāpēc uzrādītā biznesa vērtība var būt 0:
    • Uzņēmumam ir augstas parādsaistības;
    • Uzņēmumam ir bijuši nozīmīgi zaudējumi.
  • Visbiežāk sastopamie iemesli, kāpēc uzņēmuma pašu kapitāla vērtību nevar aprēķināt:
    • Uzņēmums nav iesniedzis aktuālos gada pārskatus;
    • Uzņēmums darbojas specifiskā nozarē, kurai nav izstrādāts novērtēšanas algoritms.