Lietotāja autorizācija

  • IP adrese nav piesaistīta
Pieslēgties ar IP

Vai pieslēdzieties ar

Pie mums var norēķināties arī ar:
MasterCard | VISA

Sazināties ar Klientu apkalpošanas centru (+371) 67844300 vai info@lursoft.lv.

* Lai autorizētos ar IP adresi, jānoslēdz atsevišķa vienošanās. Sīkāk info@lursoft.lv.