В сервисе доступен каталог классификации зданий. Каталог создан на основании постановления Кабинета Министров №. 326 «Правил классификации зданий». В каталоге можно просмотреть типы зданий - код, название, описание и сделки с недвижимостью, соответствующие коду.

127101 | Сельскохозяйственные нежилые здания

12710101
Здания складов и переработки сельскохозяйственной продукции
Описание Сооружения и группы помещений
Ēkas, kurās uzglabā lauksaimniecības produkciju vai veic tās pirmapstrādi (tai skaitā noliktavas, skābbarības torņi u. tml.)
12710102
Сельскохозяйственные сараи общей площадью более 60 м2
Описание Сооружения и группы помещений
Šķūņi siena, pakaišu u. c. materiālu novietošanai
12710103
Морозильники и подвалы
Описание Сооружения и группы помещений
Lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamās saldētavas un pagrabi
12710104
Сельскохозяйственные навесы
Описание Сооружения и группы помещений
Nojumes materiālu un tehnikas novietošanai
12710105
Хлева общей площадью более 60 м2 и звероводческие здания
Описание Сооружения и группы помещений
Kūtis, staļļi un segtie voljēri ar kopējo platību, lielāku par 60 m2, zvērkopības ēkas, dzīvnieku vivāriji, inkubatori un cāļu sildīšanas ēkas u. tml.
12710106
Теплицы общей площадью более 60 м2
Сооружения и группы помещений
12710107
Гаражи сельскохозяйственной техники
Сооружения и группы помещений
12710108
Навесы для размещения клеток пушных зверей
Описание Сооружения и группы помещений
Nojumes kažokzvēru sprostu izvietošanai (šedi)
12710109
Kūtsmēslu un vircas krātuves
Описание Сооружения и группы помещений
Virszemes, daļēji vai pilnībā iedziļinātas slēgta tipa krātuves

Источник данных и лицензия: Постановление Кабинета Министров 12.06.2018. №. 326 «Правил классификации зданий», Открытые данные базы данных рынка, Открытые данные кадастровой информационной системы, лицензия на открытые данные Creative Commons Attribution