Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 37. no 37 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
144720070165Zemes un būvju īpašums"1", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: d/b Zelta kalns, zem. gab. Nr.1
244720070155Zemes un būvju īpašums"2", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: Zelta kalns, 2
344720070149Zemes un būvju īpašums"3", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: Zelta kalns zem.gab. Nr.3
444720070167Zemes un būvju īpašums"4", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: Zelta kalns z.g. 4
544720070203Zemes un būvju īpašums"5", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: D/b "Zelta kalns"
644725070008Būvju īpašums"8", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
744720070144Zemes un būvju īpašums"8", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: Zelta kalns 8
844720070166Zemes un būvju īpašums"9", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: Zelta kalns z.g.9
944720070154Zemes un būvju īpašums"10", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: Zelta kalns z.g.10
1044720070159Zemes un būvju īpašums"12", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: Zelta kalns z.g.12
1144720070147Zemes un būvju īpašums"13", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: Zelta kalns z.g. Nr.13
1244720070163Zemes un būvju īpašums"14", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: Zelta kalns z.g.14
1344720070151Zemes un būvju īpašums"15", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: Zelta kalns z.g.15
1444720070161Zemes un būvju īpašums"16", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: Zelta kalns z.g.16
1544720070150Zemes un būvju īpašums"17", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: Zelta kalns z.g.17
1644720070137Zemes un būvju īpašums"18", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: Zelta kalns
1744720070162Zemes un būvju īpašums"19", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: Zelta kalns z.g.19
1844720070196Zemes un būvju īpašums"20", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: Zelta kalns 20
1944720070160Zemes un būvju īpašums"21", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: Zelta kalns z.g. 21
2044720070156Zemes un būvju īpašums"22", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: Zelta kalns z.g.22
2144720070157Zemes un būvju īpašums"24", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: Zelta kalns 24
2244720070164Zemes un būvju īpašums"25", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: d/b Zelta kalns, zem. gab. Nr. 25
2344720070152Zemes un būvju īpašums"26", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: Zelta kalns, 26
2444720070153Zemes un būvju īpašums"27", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: Zelta kalns zem. gab. 27
2544720070142Zemes un būvju īpašums"28", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: Zelta kalns 28
2644720070141Zemes un būvju īpašums"30", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: Zelta kalns,z.g.Nr.30
2744720070169Zemes un būvju īpašums"31", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: "31", Zelta kalns
2844720070136Zemes un būvju īpašums"32", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: Zelta kalns z.g.32
2944720070135Zemes un būvju īpašums"33", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: Zelta kalns 33
3044720070146Zemes un būvju īpašums"34", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: Zelta kalns,z.g.Nr.34,35
3144720070143Zemes un būvju īpašums"36", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: Zelta kalns z.g.36
3244720070139Zemes un būvju īpašums"37", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: Zelta kalns z.g.37
3344720070158Zemes un būvju īpašums"38", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: Zelta kalns 38
3444720070138Zemes un būvju īpašums"40", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: Zelta kalns 40
3544720070168Zemes un būvju īpašums"41", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: Zelta kalns 41
3644720070140Zemes un būvju īpašums"42", Zelta Kalns, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Nosaukums: Zelta kalns,z.g.Nr.42
3744720070145Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Zelta kalns, z.g. Nr.39
Īpašuma dati atjaunoti: 18.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".