Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Augšdaugavas novads » Tabores pagasts » Zaļais Sils » Mājas

1. - 50. no 83 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
144920030444Zemes un būvju īpašums"1", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zeļonij bor, z.g.1
244920030429Zemes un būvju īpašums"2", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zeļonij bor. z.g.Nr.2
344920030403Zemes un būvju īpašums"3", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zeļonij bor, z.g.3
444920030382Zemes un būvju īpašums"4", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: d/s Zaļais sils, zem. gab. Nr.4
544920030460Zemes un būvju īpašums"5", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zeļonij bor, z.g.5
644920030441Zemes un būvju īpašums"6", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zeļonij bor z.g. Nr.6
744920030451Zemes un būvju īpašums"7", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zaļais sils 7
844920030405Zemes un būvju īpašums"8", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zeļonij bor Nr. 8
944920030459Zemes un būvju īpašums"9", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zaļais sils 9
1044920030174Zemes un būvju īpašums"10", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zeļonij Bor Nr.10
1144920030394Zemes un būvju īpašums"11", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zaļais sils z.g.Nr. 11
1244920030453Zemes un būvju īpašums"12", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zeļonij bor, z.g.Nr.12
1344920030423Zemes un būvju īpašums"13", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zaļais sils,z.g.13
1444920030420Zemes un būvju īpašums"14", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zeļonij bor Nr.14
1544920030392Zemes un būvju īpašums"15", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
1644920030416Zemes un būvju īpašums"16", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
1744920030419Zemes un būvju īpašums"17", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zeļonij bor ,z.g.17
1844920030426Zemes un būvju īpašums"18", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: "Zeļonij bor", zemes gabals Nr.18
1944920030413Zemes un būvju īpašums"19", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zaļais sils 19
2044920030439Zemes un būvju īpašums"20", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: d/s Zaļais sils, zem.gab. Nr.20
2144920030388Zemes un būvju īpašums"21", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zaļais sils, z.g.21
2244920030411Zemes un būvju īpašums"22", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zaļais sils 22
2344920030407Zemes un būvju īpašums"23", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zeļonij bor z.g.-23
2444920030430Zemes un būvju īpašums"24", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zeļonij bor z.g.Nr.24
2544920030431Zemes un būvju īpašums"25", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zaļais sils 25
2644920030438Zemes un būvju īpašums"26", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zeļonij bor z.g.26
2744920030448Zemes un būvju īpašums"27", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zaļais sils 27
2844920030434Zemes un būvju īpašums"28", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zaļais sils 28
2944920030384Zemes un būvju īpašums"29", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zeļonij bor, z.g.Nr.29
3044920030404Zemes un būvju īpašums"30", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: D/s Zaļais sils z.g.Nr.30
3144920030391Zemes un būvju īpašums"31", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zaļais sils 31
3244920030436Zemes un būvju īpašums"32", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zaļais sils z.g. 32
3344920030442Zemes un būvju īpašums"33", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: D/b Zeļonij bor zemes gabala nr.33
3444920030383Zemes un būvju īpašums"34", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: 34, Zaļais sils
3544920030393Zemes un būvju īpašums"35", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zeļonij bor z.g.35
3644920030456Zemes un būvju īpašums"36", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zaļais sils z.g.36
3744920030433Zemes un būvju īpašums"37", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zeļonij bor , z.g. Nr.37
3844920030440Zemes un būvju īpašums"38", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zeļonij bor, z.g.Nr.38
3944920030414Zemes un būvju īpašums"39", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zeļonij bor z.g.-39
4044920030418Zemes un būvju īpašums"40", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zaļais sils 40
4144920030437Zemes un būvju īpašums"41", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zaļais sils, z.g.41
4244920030447Zemes un būvju īpašums"42", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zaļais sils,z.g.Nr.42
4344920030395Zemes un būvju īpašums"43", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zaļais sils 43
4444920030461Zemes un būvju īpašums"44", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zaļais sils,z.g.44
4544920030415Zemes un būvju īpašums"45", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zaļais sils, z.g.Nr.45
4644920030450Zemes un būvju īpašums"46", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zaļais sils, z.g.46
4744920030390Zemes un būvju īpašums"47", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zeļonij bor, z.g. Nr.47
4844920030445Zemes un būvju īpašums"48", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zeļonij bor z.g.48
4944920030389Zemes un būvju īpašums"49", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zeļonij bor z.g.Nr.49
5044920030422Zemes un būvju īpašums"50", Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Zaļais sils z.g. 50
Īpašuma dati atjaunoti: 13.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".