Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 274 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
144980050633Zemes un būvju īpašums"1", Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Višķu tehnikums māja 1
244989000318Dzīvokļa īpašums"1" - 1, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
344989000140Dzīvokļa īpašums"1" - 2, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
444989000290Dzīvokļa īpašums"1" - 3, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
544989000208Dzīvokļa īpašums"1" - 4, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
644989000325Dzīvokļa īpašums"1" - 5, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
744989000224Dzīvokļa īpašums"1" - 6, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
844989000326Dzīvokļa īpašums"1" - 7, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
944989000169Dzīvokļa īpašums"1" - 8, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1044989001667Dzīvokļa īpašums"1" - 9, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1144989000192Dzīvokļa īpašums"1" - 10, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1244989000321Dzīvokļa īpašums"1" - 11, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1344989000190Dzīvokļa īpašums"1" - 12, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1444989000304Dzīvokļa īpašums"1" - 13, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1544989000197Dzīvokļa īpašums"1" - 14, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1644989000312Dzīvokļa īpašums"1" - 15, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1744989000322Dzīvokļa īpašums"1" - 16, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1844989000302Dzīvokļa īpašums"1" - 17, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1944989000106Dzīvokļa īpašums"1" - 18, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
2044989001669Dzīvokļa īpašums"1" - 19, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
2144989000228Dzīvokļa īpašums"1" - 20, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
2244989001668Dzīvokļa īpašums"1" - 21, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
2344989000329Dzīvokļa īpašums"1" - 22, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
2444989000342Dzīvokļa īpašums"1" - 23, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
2544980050631Zemes un būvju īpašums"2", Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Višķu tehnikuma māja Nr.2
2644989000230Dzīvokļa īpašums"2" - 1, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
2744989000121Dzīvokļa īpašums"2" - 2, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
2844989000071Dzīvokļa īpašums"2" - 3, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
2944989000119Dzīvokļa īpašums"2" - 4, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
3044989000096Dzīvokļa īpašums"2" - 5, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
3144989000072Dzīvokļa īpašums"2" - 6, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
3244989000122Dzīvokļa īpašums"2" - 7, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
3344989000233Dzīvokļa īpašums"2" - 8, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
3444989000178Dzīvokļa īpašums"2" - 9, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
3544989000256Dzīvokļa īpašums"2" - 10, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
3644989000067Dzīvokļa īpašums"2" - 11, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
3744989000070Dzīvokļa īpašums"2" - 12, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
3844989000123Dzīvokļa īpašums"2" - 13, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
3944989000237Dzīvokļa īpašums"2" - 14, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
4044989000062Dzīvokļa īpašums"2" - 15, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
4144983010001Paātrināti privatizēts dzīvoklis"2" - 16, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
4244989000168Dzīvokļa īpašums"2" - 17, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
4344989000179Dzīvokļa īpašums"2" - 18, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
4444989000069Dzīvokļa īpašums"2" - 19, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
4544989000120Dzīvokļa īpašums"2" - 20, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
4644989000065Dzīvokļa īpašums"2" - 21, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
4744989000066Dzīvokļa īpašums"2" - 22, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
4844989000064Dzīvokļa īpašums"2" - 23, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
4944989000244Dzīvokļa īpašums"2" - 24, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
5044989000068Dzīvokļa īpašums"2" - 25, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".