Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 730 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
154920050067Zemes un būvju īpašums"Ābelītes", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3037
Nosaukums: Ābelītes
Citi nosaukumi: Ābelītes
254920020065Zemes un būvju īpašums"Ābolīši", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3037
Nosaukums: Ābolīši
354925020001Būvju īpašums"Ābolīši", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3037
Nosaukums: Ābolīši
454920010198Zemes un būvju īpašums"Ainītes", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020
Nosaukums: Ainītes
Citi nosaukumi: Ainītes
554920010288Zemes un būvju īpašums"Airas", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020
Nosaukums: Airas
654920020032Zemes un būvju īpašums"Aivari", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3037
Nosaukums: Aivari
Citi nosaukumi: Aivari
754920030009Zemes un būvju īpašums"Aizputņi", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3037
Nosaukums: Aizputņi
Citi nosaukumi: Aizputņi
854920010274Zemes un būvju īpašums"Alkšņi", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020
Nosaukums: Alkšņi
954920040180Zemes un būvju īpašums"Annas", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3036
Nosaukums: Annas
1054920050111Zemes un būvju īpašums"Apiņi", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3037
1154920010242Zemes un būvju īpašums"Ārītes", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020
Nosaukums: Ārītes
1254920010366Zemes un būvju īpašums"Artēziskā aka", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020
Nosaukums: Artēziskā aka
1354920050024Zemes un būvju īpašums"Ataugas", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3037
Nosaukums: Ataugas
1454920010332Zemes un būvju īpašums"Atpūtas", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020
Nosaukums: Atpūtas
1554920010253Zemes un būvju īpašums"Auri", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020
Nosaukums: Auri
1654920010118Zemes un būvju īpašums"Austras", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020
Nosaukums: Austras
1754920010085Zemes un būvju īpašums"Avotiņi", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020
Nosaukums: Avotiņi
1854920050102Zemes un būvju īpašums"Bajāri", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3037
Nosaukums: Bajāri
Citi nosaukumi: Bajāri
1954920010273Zemes un būvju īpašums"Beikas", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020
Nosaukums: Beikas
2054920040211Zemes un būvju īpašums"Bērzu Reikuļi", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3036
Nosaukums: Bērzu Reikuļi
2154929000214Dzīvokļa īpašums"Bērzu Reikuļi" - 2, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3036
2254920020023Zemes un būvju īpašums"Bieranti", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3037
Nosaukums: Bieranti
2354920020073Zemes un būvju īpašums"Billes", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3037
Nosaukums: Billes
Citi nosaukumi: Billes
2454920010052Zemes un būvju īpašums"Bionārzbūti", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020
Nosaukums: Bionārzbūti
2554920010122Zemes un būvju īpašums"Birutas", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020
Nosaukums: Birutas
Citi nosaukumi: Birutas
2654920040025Zemes un būvju īpašums"Birzmaļi", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3036
Nosaukums: Birzmaļi
Citi nosaukumi: Birzmaļi
2754920050119Zemes un būvju īpašums"Bitenieki", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3037
Nosaukums: Bitenieki
2854920050200Zemes un būvju īpašums"Bites", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3037
Nosaukums: Bites
2954920030038Zemes un būvju īpašums"Bodnieki", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3037
Nosaukums: Bodnieki
3054920020081Zemes un būvju īpašums"Bundžas", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3037
Nosaukums: Bundžas
3154920010114Zemes un būvju īpašums"Burtnieki", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020
Nosaukums: Burtnieki
3254920040235Zemes un būvju īpašums"Ceļa Reikuļi", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3036
Nosaukums: Ceļa Reikuļi
3354929000246Dzīvokļa īpašums"Ceļa Reikuļi" - 1, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3036
3454920010281Zemes un būvju īpašums"Cerības", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020
Nosaukums: Cerības
Citi nosaukumi: Cerības
3554920010080Zemes un būvju īpašums"Ceriņi", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020
Nosaukums: Ceriņi
3654920050012Zemes un būvju īpašums"Cīruļi", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3037
Nosaukums: Cīruļi
3754920010330Zemes un būvju īpašums"Čivuļi", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020
Nosaukums: Čivuļi
Citi nosaukumi: Čivuļi
3854920050001Zemes un būvju īpašums"Dainas", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3037
Nosaukums: Dainas
3954920010039Zemes un būvju īpašums"Dalderi", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020
Nosaukums: Dalderi
4054920010040Zemes un būvju īpašums"Daunāti", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020
Nosaukums: Daunāti
4154920010026Zemes un būvju īpašums"Dimanti", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020
Nosaukums: Dimanti
4254920050160Zemes un būvju īpašums"Dobuļi", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3037
Nosaukums: Dobuļi
4354929000210Dzīvokļa īpašums"Dobuļi" - 1, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3037
4454929000050Dzīvokļa īpašums"Dobuļi" - 3, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3037
4554929000237Dzīvokļa īpašums"Dobuļi" - 8, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3037
4654920020031Zemes un būvju īpašums"Drapas", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3037
Nosaukums: Drapas
Citi nosaukumi: Drapas
4754929000175Dzīvokļa īpašums"Drapas" - 1, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3037
Citi nosaukumi: Drapas
4854929000176Dzīvokļa īpašums"Drapas" - 2, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3037
Citi nosaukumi: Drapas
4954929000223Dzīvokļa īpašums"Drapas" - 3, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3037
Citi nosaukumi: Drapas
5054920040125Zemes un būvju īpašums"Dravas", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3036
Nosaukums: Dravas
Citi nosaukumi: Dravas
Īpašuma dati atjaunoti: 13.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".