Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Rīga » Vīlipa iela » 10 » Dzīvokļi

1. - 50. no 73 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101000640198Zemes un būvju īpašumsVīlipa iela 10, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
201009180202Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 1, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
301009196730Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 2, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
401009180727Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 3, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
501009180275Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 4, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
601009172543Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 5, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
701009180096Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 6, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
801009180091Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 7, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
901009180324Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 8, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
1001009206403Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 9, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
1101009189496Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 10, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
1201003640847Paātrināti privatizēts dzīvoklisVīlipa iela 10 - 11, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
1301009179540Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 12, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
1401009179664Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 13, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
1501009172588Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 14, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
1601009194757Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 15, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
1701009179738Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 16, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
1801009208767Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 17, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
1901009947595Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 18, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
2001009189956Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 19, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
2101009189937Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 20, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
2201009249242Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 21, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
2301009179693Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 22, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
2401009180216Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 23, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
2501009243145Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 24, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
2601009184460Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 25, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
2701009179676Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 26, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
2801009172326Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 27, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
2901009172633Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 28, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
3001003642491Paātrināti privatizēts dzīvoklisVīlipa iela 10 - 29, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
3101009179665Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 30, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
3201009179939Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 31, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
3301009172609Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 32, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
3401009191317Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 33, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
3501009192928Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 34, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
3601009239371Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 35, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
3701009184075Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 36, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
3801009222544Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 37, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
3901009172676Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 38, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
4001009179661Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 39, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
4101009126907Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 40, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
4201009050254Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 41, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
4301009183789Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 42, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
4401009180174Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 43, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
4501009180313Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 44, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
4601009183176Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 45, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
4701009180087Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 46, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
4801009172768Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 47, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
4901009241198Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 48, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
5001009182892Dzīvokļa īpašumsVīlipa iela 10 - 49, Rīga, LV-1083
Apkaime: Zasulauks
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".