Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 947 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
178980030408Zemes un būvju īpašums"2", Ornicāni, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
Nosaukums: "2" Ornicāni
278989000114Dzīvokļa īpašums"2" - 1, Ornicāni, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
378989000111Dzīvokļa īpašums"2" - 2, Ornicāni, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
478989000116Dzīvokļa īpašums"2" - 3, Ornicāni, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
578989000115Dzīvokļa īpašums"2" - 4, Ornicāni, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
678989000112Dzīvokļa īpašums"2" - 5, Ornicāni, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
778989000113Dzīvokļa īpašums"2" - 6, Ornicāni, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
878980030407Zemes un būvju īpašums"3", Ornicāni, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
Nosaukums: "3" Ornicāni
978989000109Dzīvokļa īpašums"3" - 1, Ornicāni, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
1078989000110Dzīvokļa īpašums"3" - 2, Ornicāni, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
1178989000105Dzīvokļa īpašums"3" - 3, Ornicāni, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
1278989000108Dzīvokļa īpašums"3" - 4, Ornicāni, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
1378989000106Dzīvokļa īpašums"3" - 5, Ornicāni, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
1478989000107Dzīvokļa īpašums"3" - 6, Ornicāni, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
1578980040291Zemes un būvju īpašums"724. km", Teveņāni, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
1678985040002Būvju īpašums"724. km", Teveņāni, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
Nosaukums: Latvijas dzelzceļš 724 km
1778989000067Dzīvokļa īpašums"724. km" - 1, Teveņāni, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
1878989000137Dzīvokļa īpašums"724. km" - 2, Teveņāni, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
1978980030174Zemes un būvju īpašums"Ābeļkoki", Poči, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
Nosaukums: Ābeļkoki
2078980060043Zemes un būvju īpašums"Ābeļnieki", Ugrinieki, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
Nosaukums: Ābeļnieki
2178980010183Zemes un būvju īpašums"Ābeļziedi", Kristceļi, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4628
Nosaukums: Ābeļziedi
2278985100020Būvju īpašums"Agafijas māja", Notra, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
2378980100120Zemes un būvju īpašums"Agafijas māja", Notra, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
Nosaukums: Amšara
2478980030064Zemes un būvju īpašums"Airītes", Piziči, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
Nosaukums: Airītes
2578980090535Zemes un būvju īpašums"Aizpurieši", Lagoni, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
Nosaukums: Aizpurieši
2678980030036Zemes un būvju īpašums"Akmenāji", Ornicāni, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
Nosaukums: Akmenāji
2778980040137Zemes un būvju īpašums"Akmeņi", Lauzinieki, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
Nosaukums: Arkliņi 1
2878980030155Zemes un būvju īpašums"Akmeņi", Poči, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
Nosaukums: Akmeņi
2978980010059Zemes un būvju īpašums"Akmeņkalns", Kristceļi, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4628
Nosaukums: Akmeņkalns
3078980030251Zemes un būvju īpašums"Akoti", Trūpi, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
Nosaukums: Akoti
3178980030112Zemes un būvju īpašums"Aldari", Masaļski, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
Nosaukums: Aldari
3278170020639Zemes un būvju īpašums"Alejas", Teveņāni, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
Nosaukums: Alejas iela 1a
3378179000451Dzīvokļa īpašums"Alejas" - 2, Teveņāni, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
3478980060034Zemes un būvju īpašums"Aleks", Ugrinieki, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
Nosaukums: Aleks
3578985060003Būvju īpašums"Aleks", Ugrinieki, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
Nosaukums: Viļānu pag. Ugrinieki
3678980010084Zemes un būvju īpašums"Aleksandrova", Kristceļi, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4628
Nosaukums: Aleksandrova
3778980010135Zemes un būvju īpašums"Alimpija māja", Kristceļi, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4628
3878980030088Zemes un būvju īpašums"Altari", Piziči, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
Nosaukums: Altari
3978980090488Zemes un būvju īpašums"Andriviņi", Viļānu muiža, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
Nosaukums: Andriviņi
4078980090267Zemes un būvju īpašums"Annas", Šautines, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
Nosaukums: Annas
4178980060177Zemes un būvju īpašums"Anniņas", Rimši, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
Nosaukums: Anniņas
4278980100011Zemes un būvju īpašums"Antošenkas", Notra, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
Nosaukums: Antošenkas
4378980100017Zemes un būvju īpašums"Antošenki", Notra, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
Nosaukums: Antošenki
4478980030388Zemes un būvju īpašums"Apīņi", Malta, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
Nosaukums: Apīņi
4578980070004Zemes un būvju īpašums"Apsildes māja 1728", Teveņāni, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
Nosaukums: Dzelzceļa Krustpils-Rēzekne 199km-201 km
4678985070004Būvju īpašums"Apsildes māja 1746", Teveņāni, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
4778980010099Zemes un būvju īpašums"Armuški", Kristceļi, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4628
Nosaukums: Armuški
4878980030444Zemes un būvju īpašums"Asmens", Malta, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
Nosaukums: Asmens
4978980090269Zemes un būvju īpašums"Ataugas", Šautines, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
Nosaukums: Ataugas
5078980090323Zemes un būvju īpašums"Atmodas", Lagoni, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
Nosaukums: Atmodas
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".