Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Rīga » Vīlandes iela » Mājas

1. - 50. no 320 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101000110125Zemes un būvju īpašumsRūpniecības iela 1, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
201009096367Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 1 - 1, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
301009096368Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 1 - 2, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
401009096385Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 1 - 5, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
501009096384Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 1 - 6, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
601009096383Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 1 - 11, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
701009096369Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 1 - 12, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
801009096370Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 1 - 25/26, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
901009096371Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 1 - 27, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
1001009096372Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 1 - 28, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
1101009096373Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 1 - 35/36, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
1201009096374Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 1 - 37, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
1301009096375Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 1 - 38, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
1401009096376Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 1 - 45, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
1501009096377Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 1 - 46, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
1601009096378Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 1 - 47, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
1701009096379Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 1 - 48, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
1801009096380Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 1 - 55, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
1901009138012Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 1 - 56, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
2001009096381Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 1 - 57, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
2101009096382Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 1 - 58, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
2201000110112Zemes un būvju īpašumsVīlandes iela 1, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: EMS Fitness, VUCA
2301009096387Dzīvokļa īpašumsVīlandes iela 2 - 3, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
2401009096389Dzīvokļa īpašumsVīlandes iela 2 - 4, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
2501009096406Dzīvokļa īpašumsVīlandes iela 2 - 7, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
2601009096407Dzīvokļa īpašumsVīlandes iela 2 - 8, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
2701009096386Dzīvokļa īpašumsVīlandes iela 2 - 9, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
2801009096388Dzīvokļa īpašumsVīlandes iela 2 - 10, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
2901009096390Dzīvokļa īpašumsVīlandes iela 2 - 21, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
3001009096391Dzīvokļa īpašumsVīlandes iela 2 - 22, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
3101009096392Dzīvokļa īpašumsVīlandes iela 2 - 23, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
3201009096393Dzīvokļa īpašumsVīlandes iela 2 - 24, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
3301009096394Dzīvokļa īpašumsVīlandes iela 2 - 31, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
3401009096395Dzīvokļa īpašumsVīlandes iela 2 - 32, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
3501009096396Dzīvokļa īpašumsVīlandes iela 2 - 33, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
3601009096397Dzīvokļa īpašumsVīlandes iela 2 - 34, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
3701009096398Dzīvokļa īpašumsVīlandes iela 2 - 41, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
3801009096399Dzīvokļa īpašumsVīlandes iela 2 - 42, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
3901009096400Dzīvokļa īpašumsVīlandes iela 2 - 43, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
4001009096401Dzīvokļa īpašumsVīlandes iela 2 - 44, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
4101009096402Dzīvokļa īpašumsVīlandes iela 2 - 51, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
4201009096403Dzīvokļa īpašumsVīlandes iela 2 - 52, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
4301009096404Dzīvokļa īpašumsVīlandes iela 2 - 53, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
4401009096405Dzīvokļa īpašumsVīlandes iela 2 - 54, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
4501000110015Zemes un būvju īpašumsVīlandes iela 3, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
4601000110127Zemes un būvju īpašumsVīlandes iela 4, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: rabarbers
4701000110117Zemes un būvju īpašumsVīlandes iela 5, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: airtour.lv
4801009126943Dzīvokļa īpašumsVīlandes iela 5 - 1, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: airtour.lv
4901009126944Dzīvokļa īpašumsVīlandes iela 5 - 1A, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: airtour.lv
5001003110271Paātrināti privatizēts dzīvoklisVīlandes iela 5 - 2, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".