Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 45. no 45 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
144980010551Zemes un būvju īpašums"1", Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Dzīvojamā māja Nr.1
244980010096Zemes un būvju īpašums"3", Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
344980010555Zemes un būvju īpašums"4", Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Dzīvojamā māja Nr.4
444989000333Dzīvokļa īpašums"4" - 4, Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
544989000335Dzīvokļa īpašums"4" - 5, Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
644989000330Dzīvokļa īpašums"4" - 7, Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
744989000338Dzīvokļa īpašums"4" - 8, Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
844989000336Dzīvokļa īpašums"4" - 13, Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
944989000332Dzīvokļa īpašums"4" - 14, Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1044989000337Dzīvokļa īpašums"4" - 16, Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1144989000331Dzīvokļa īpašums"4" - 17, Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1244989000339Dzīvokļa īpašums"4" - 18, Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1344980010328Zemes un būvju īpašums"4C", Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Palīgs
1444980010556Zemes un būvju īpašums"5", Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Dzīvojamā māja Nr.5
1544980010550Zemes un būvju īpašums"6", Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Dzīvojamā māja Nr.6
1644980010549Zemes un būvju īpašums"7", Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Dzīvojamā māja Nr.7
1744989000340Dzīvokļa īpašums"7" - 1, Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1844989000345Dzīvokļa īpašums"7" - 12, Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1944989000334Dzīvokļa īpašums"7" - 13, Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
2044980010545Zemes un būvju īpašums"8", Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Dzīvojamā māja 8
2144989000108Dzīvokļa īpašums"8" - 1, Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
2244989000110Dzīvokļa īpašums"8" - 5, Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
2344989000105Dzīvokļa īpašums"8" - 15, Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
2444989000036Dzīvokļa īpašums"8" - 18, Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
2544980010308Zemes un būvju īpašums"9A", Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Darbnīcas
2644980010236Zemes un būvju īpašums"9B", Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Vīganti - 9B
2744980010128Zemes un būvju īpašums"11", Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: 11 Vīganti
2844980010206Zemes un būvju īpašums"13", Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Vīganti 13
2944980010258Zemes un būvju īpašums"14", Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Vīganti-14
3044980010100Zemes un būvju īpašums"15", Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Angelina
3144980010529Zemes un būvju īpašums"16", Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Bērnu dārzs
3244989000247Dzīvokļa īpašums"16" - 3, Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
3344980010475Zemes un būvju īpašums"Attīrīšanas stacija", Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Attīrīšanas stacija
3444980010342Zemes un būvju īpašums"Dziļurbums", Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Dziļurbums
3544980010294Zemes un būvju īpašums"Gaters", Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Gaters
3644980010293Zemes un būvju īpašums"Kaltes", Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Kaltes
3744980010468Zemes un būvju īpašums"Latgales bekons", Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Latgales bekons,Ēdnīca
3844980010425Zemes un būvju īpašums"Latgales bekons 1", Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: AS "Latgales bekons-1"
3944985010001Būvju īpašums"Latgales bekons 1", Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: LKS "Latgales bekons"
4044980010458Zemes un būvju īpašums"Latgales bekons 2", Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: AS Latgales bekons-2
4144980010334Zemes un būvju īpašums"Ūdens attīrīšanas iekārtas", Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Ūdens attīrīšanas iekārtas
4244980010528Zemes un būvju īpašums"Vīganti centrs", Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
4344980050462Zemes un būvju īpašumsAglonas iela 41, Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Višķu Sv.Jāņa Krist.Romas katoļu draudze
Citi nosaukumi: Višķu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca, Višķu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes kapi
4444980010383Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Vīganti-12
4544980050386Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Agnese
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".