Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 15385 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
198660170075Zemes un būvju īpašums"Ābeles", Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621
Nosaukums: Ābeles
298700040033Zemes un būvju īpašums"Ābeles", Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615
Nosaukums: Ābeles
398840070045Zemes un būvju īpašums"Ābeles", Vārve, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623
Nosaukums: Ābeles
498669000040Dzīvokļa īpašums"Ābeles" - 1, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621
598669000195Dzīvokļa īpašums"Ābeles" - 2, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621
698660191839Zemes un būvju īpašums"Ābelīte 139", Dokupe, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621
Nosaukums: Ābelīte 139
798660191840Zemes un būvju īpašums"Ābelīte 140", Dokupe, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621
Nosaukums: Ābelīte 140
898660191841Zemes un būvju īpašums"Ābelīte 141", Dokupe, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621
Nosaukums: Ābelīte 141
998660191842Zemes un būvju īpašums"Ābelīte 142", Dokupe, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621
Nosaukums: Ābelīte 142
1098660191843Zemes un būvju īpašums"Ābelīte 143", Dokupe, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621
Nosaukums: Ābelīte 143
1198660191844Zemes un būvju īpašums"Ābelīte 144", Dokupe, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621
Nosaukums: Ābelīte 144
1298660191845Zemes un būvju īpašums"Ābelīte 145", Dokupe, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621
Nosaukums: Ābelīte 145
1398660191846Zemes un būvju īpašums"Ābelīte 146", Dokupe, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621
Nosaukums: Ābelīte 146
1498660191847Zemes un būvju īpašums"Ābelīte 147", Dokupe, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621
Nosaukums: Ābelīte 147
1598660191848Zemes un būvju īpašums"Ābelīte 148", Dokupe, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621
Nosaukums: Ābelīte 148
1698660191849Zemes un būvju īpašums"Ābelīte 149", Dokupe, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621
Nosaukums: Ābelīte 149
1798660191850Zemes un būvju īpašums"Ābelīte 150", Dokupe, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621
Nosaukums: Ābelīte 150
1898660191851Zemes un būvju īpašums"Ābelīte 151", Dokupe, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621
Nosaukums: Ābelīte 151
1998660191852Zemes un būvju īpašums"Ābelīte 152", Dokupe, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621
Nosaukums: Ābelīte 152
2098660191853Zemes un būvju īpašums"Ābelīte 153", Dokupe, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621
Nosaukums: Ābelīte 153
2198660191854Zemes un būvju īpašums"Ābelīte 154", Dokupe, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621
Nosaukums: Ābelīte 154
2298600050017Zemes un būvju īpašums"Ābelītes", Blāzma, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613
Nosaukums: Ābelītes
2398740100035Zemes un būvju īpašums"Ābelītes", Usmas pagasts, Ventspils novads, LV-3619
Nosaukums: Ābelītes
2498560030288Zemes un būvju īpašums"Ābeļkalni", Pope, Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614
Nosaukums: Ābeļkalni
2598500020041Zemes un būvju īpašums"Ābeļnieki", Jūrkalne, Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, LV-3626
Nosaukums: Ābeļnieki 1
2698445050064Būvju īpašums"Ābeļnieki", Rinda, Ances pagasts, Ventspils novads, LV-3601
Nosaukums: Ābeļnieki
Citi nosaukumi: Ābeļnieki
2798440050064Zemes un būvju īpašums"Ābeļnieki", Rinda, Ances pagasts, Ventspils novads, LV-3601
Nosaukums: Ābeļnieki
Citi nosaukumi: Ābeļnieki
2898660100037Zemes un būvju īpašums"Ābeļnieki", Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3601
Nosaukums: Ābeļnieki
Citi nosaukumi: Ābeļnieki
2998660250007Zemes un būvju īpašums"Ābelnieki", Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621
Nosaukums: Ābelnieki
3098700030019Zemes un būvju īpašums"Ābelnieki", Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615
Nosaukums: Ābelnieki
Citi nosaukumi: Ābelnieki
3198840020049Zemes un būvju īpašums"Ābelnieki", Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623
Nosaukums: Ābelnieki
3298940060008Zemes un būvju īpašums"Ābelnieki", Zlēku pagasts, Ventspils novads, LV-3617
Nosaukums: Ābelnieki
3398849000117Dzīvokļa īpašums"Ābelnieki" - 1, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623
3498849000118Dzīvokļa īpašums"Ābelnieki" - 2, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623
3598849000119Dzīvokļa īpašums"Ābelnieki" - 3, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623
3698500030003Zemes un būvju īpašums"Ābeļziedi", Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, LV-3626
Nosaukums: Ķīvītes
3798840130049Zemes un būvju īpašums"Ābeļziedi", Zūras, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623
Nosaukums: Ābeļziedi
3898780070036Zemes un būvju īpašums"Āboli", Sārnate, Užavas pagasts, Ventspils novads, LV-3627
Nosaukums: Āboli
3998660160119Zemes un būvju īpašums"Āboli", Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621
Nosaukums: Āboli
4098840060069Zemes un būvju īpašums"Āboli", Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623
4198500020236Zemes un būvju īpašums"Āboliņi", Jūrkalne, Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, LV-3626
Nosaukums: Āboliņi
4298560030178Zemes un būvju īpašums"Āboliņi", Pope, Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614
Nosaukums: Āboliņi
4398700021013Zemes un būvju īpašums"Āboliņi", Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615
Nosaukums: Āboliņi
4498740090008Zemes un būvju īpašums"Āboliņi", Usmas pagasts, Ventspils novads, LV-3619
Nosaukums: Āboliņi
4598840140086Zemes un būvju īpašums"Āboliņi", Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623
Nosaukums: Āboliņi
Citi nosaukumi: Āboliņi
4698900010046Zemes un būvju īpašums"Āboliņi", Ziras, Ziru pagasts, Ventspils novads, LV-3624
Nosaukums: Āboliņi
4798440140029Zemes un būvju īpašums"Ābolkalni", Ances pagasts, Ventspils novads, LV-3612
Nosaukums: Ābolkalni
4898330040086Zemes un būvju īpašums"Ābolkalni", Piltenes pagasts, Ventspils novads, LV-3620
Nosaukums: Ābolkalni
4998600080058Zemes un būvju īpašums"Ābolkalni", Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613
Nosaukums: Ābolkalni
Citi nosaukumi: Ābolkalni
5098780070026Zemes un būvju īpašums"Ābolkalni", Sārnate, Užavas pagasts, Ventspils novads, LV-3627
Nosaukums: Ābolkalni
Īpašuma dati atjaunoti: 22.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".