Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Tukuma novads » Tukums » Veļķu iela » Mājas

1. - 35. no 35 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
190010030012Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 1
290010030250Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 2, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 2
390010030047Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 3
490010030251Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 4
590015030028Būvju īpašumsVeļķu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
690010030029Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 5, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 5
790010030252Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 6, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 6
890010030143Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 7, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 7
990010030253Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 8
1090010030101Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 9, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 9
1190010030127Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 10, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 10
1290010030254Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 11, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 11
1390010030424Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 11A, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 11A
1490010030131Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 11B, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 11b
Citi nosaukumi: Vītoli
1590010030255Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 12, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 12
1690015030018Būvju īpašumsVeļķu iela 12, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela12
1790010030158Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 13, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 13
1890010030256Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 14, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 14
1990010030159Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 15, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 15
2090010030257Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 16, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 16
2190010030042Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 18, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 18
2290010030075Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 20, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 20
2390010030258Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 22, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 22
2490010030041Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 24, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 24
2590010030049Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 26, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 26
2690010030259Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 28, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 28
2790010030260Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 30, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 30
2890010030261Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 32, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 32
2990010030262Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 34, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 34
3090010030263Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 36, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 36
3190010030264Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 38, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 38
3290010030265Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 40, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 40
3390010030266Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 42, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 42
3490010030023Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 44, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 44
3590010030024Zemes un būvju īpašumsVeļķu iela 46, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Veļķu iela 46
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".