Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Augšdaugavas novads » Kalkūnes pagasts » Varavīksne » Mājas

1. - 50. no 70 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
144600050148Zemes un būvju īpašums"1", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne, 1
244600050150Zemes un būvju īpašums"3", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne, 3
344600050151Zemes un būvju īpašums"4", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne 4
444600050152Zemes un būvju īpašums"5", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne z.g. 5
544600050153Zemes un būvju īpašums"6", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
644600050154Zemes un būvju īpašums"7", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne ,7
744600050156Zemes un būvju īpašums"8", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne, 8
844600050157Zemes un būvju īpašums"9", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne, 9
944600050158Zemes un būvju īpašums"10", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne, 10
1044605050007Būvju īpašums"10", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
1144600050159Zemes un būvju īpašums"11", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne, 11
1244600050161Zemes un būvju īpašums"12", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne, 12
1344600050162Zemes un būvju īpašums"13", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne z.g. Nr.13
1444600050163Zemes un būvju īpašums"14", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne, 14
1544600050164Zemes un būvju īpašums"15", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne, 15
1644600050165Zemes un būvju īpašums"17", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne z.g. Nr 17
1744600050166Zemes un būvju īpašums"18", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne 18
1844600050168Zemes un būvju īpašums"19", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne, 19
1944600050169Zemes un būvju īpašums"20", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne, 20
2044600050170Zemes un būvju īpašums"21", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne, 21
2144600050172Zemes un būvju īpašums"23", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: d/s Varavīksne,zem.gab.Nr.23
2244600050173Zemes un būvju īpašums"24", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne, 24
2344600050021Zemes un būvju īpašums"25", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
2444600050177Zemes un būvju īpašums"30", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne, 30
2544600050178Zemes un būvju īpašums"31", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne, 31
2644600050179Zemes un būvju īpašums"32", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne, 32
2744600050181Zemes un būvju īpašums"33", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne, z.g. Nr.33
2844600050182Zemes un būvju īpašums"34", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
2944600050184Zemes un būvju īpašums"36", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne, 36
3044605050019Būvju īpašums"36", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
3144605050010Būvju īpašums"37", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
3244600050185Zemes un būvju īpašums"37", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne, 37
3344600050186Zemes un būvju īpašums"38", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
3444600050188Zemes un būvju īpašums"39", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne, z.g.Nr.39
3544600050189Zemes un būvju īpašums"40", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
3644600050190Zemes un būvju īpašums"41", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne, 41
3744600050191Zemes un būvju īpašums"42", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne, 42
3844600050192Zemes un būvju īpašums"43", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne, 43
3944600050193Zemes un būvju īpašums"44", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne, 44
4044600050195Zemes un būvju īpašums"45", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne, 45
4144600050197Zemes un būvju īpašums"46", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne, 46
4244600050198Zemes un būvju īpašums"47", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne, 47
4344600050199Zemes un būvju īpašums"48", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne, 48
4444600050200Zemes un būvju īpašums"49", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne, 49
4544600050201Zemes un būvju īpašums"50", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne ,50
4644600050202Zemes un būvju īpašums"51", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne, 51
4744600050203Zemes un būvju īpašums"52", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne 52
4844605050008Būvju īpašums"52", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
4944600050204Zemes un būvju īpašums"53", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne 53
5044600050205Zemes un būvju īpašums"54", Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Varavīksne, 54
Īpašuma dati atjaunoti: 22.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".