Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, apkaimes vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Rīga » Vaļņu iela » Mājas

1. - 50. no 115 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101000050059Zemes un būvju īpašumsAspazijas bulvāris 20, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
201000060107Zemes un būvju īpašumsVaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
301000090040Zemes un būvju īpašumsVaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
401000060109Zemes un būvju īpašumsVaļņu iela 3, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
501000090039Zemes un būvju īpašumsVaļņu iela 4, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
601009226291Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 4 - 1, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
701009226308Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 4 - 1A, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
801009226290Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 4 - 2, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
901009226307Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 4 - 2A, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
1001009226293Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 4 - 3, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
1101009226306Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 4 - 3A, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
1201009226292Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 4 - 4, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
1301009226305Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 4 - 4A, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
1401009226295Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 4 - 5, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
1501009226304Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 4 - 5A, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
1601009226294Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 4 - 6, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
1701009226303Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 4 - 6A, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
1801009226297Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 4 - 7, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
1901009226302Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 4 - 7A, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
2001009226296Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 4 - 8, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
2101009226301Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 4 - 8A, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
2201009226298Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 4 - 9, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
2301009226299Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 4 - 9A, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
2401009226300Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 4 - 9B, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
2501009226289Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 4 - 10, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
2601000060111Zemes un būvju īpašumsVaļņu iela 5, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
2701009103895Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 8, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
2801009135174Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 8, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
2901000090037Zemes un būvju īpašumsVaļņu iela 8, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
3001009103896Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 8 - 1, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
3101009059856Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 8 - 2, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
3201009077524Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 8 - 3, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
3301009215606Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 8 - 4, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
3401009115281Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 8 - 5, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
3501009170335Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 8 - 6, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
3601000060094Zemes un būvju īpašumsVaļņu iela 9, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
3701000090035Zemes un būvju īpašumsVaļņu iela 10, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
3801000060090Zemes un būvju īpašumsVaļņu iela 11, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
3901000020002Zemes un būvju īpašumsVaļņu iela 15, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
4001000020003Zemes un būvju īpašumsVaļņu iela 17, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
4101000020004Zemes un būvju īpašumsVaļņu iela 19, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
4201009031574Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 21, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
4301000020020Zemes un būvju īpašumsVaļņu iela 21, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
4401009124959Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 21 - 5, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
4501009024243Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 21 - 6, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
4601009162283Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 21 - 7, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
4701009033258Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 21 - 8, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
4801009145985Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 21 - 9, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
4901009056925Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 21 - 10, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
5001009162719Dzīvokļa īpašumsVaļņu iela 21 - 11, Rīga, LV-1050
Apkaime: Vecrīga
Īpašuma dati atjaunoti: 18.05.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati