Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 430 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
196700050002Zemes un būvju īpašums"Aivari", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Aivari
296700030054Zemes un būvju īpašums"Aizmeži", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Aizmeži
Citi nosaukumi: Aizmeži
396700030041Zemes un būvju īpašums"Alejas", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Alejas
496700030005Zemes un būvju īpašums"Antiņi", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Antiņi
Citi nosaukumi: Antiņi
596700060019Zemes un būvju īpašums"Apiņi", Matīši, Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Apiņi
696700030075Zemes un būvju īpašums"Āres", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Āres
796700030016Zemes un būvju īpašums"Asari", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Asari
896700060115Zemes un būvju īpašums"Attīrīšanas iekārtas", Matīši, Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Attīrīšanas iekārtas
996700050051Zemes un būvju īpašums"Auziņas", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Auziņas
1096700040026Zemes un būvju īpašums"Avotiņi", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Avotiņi
1196700060057Zemes un būvju īpašums"Bajāri", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Bajāri
1296700030088Zemes un būvju īpašums"Balodiņi", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Balodiņi
1396700060033Zemes un būvju īpašums"Baloži", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Baloži
1496700010002Zemes un būvju īpašums"Bašķi", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Bašķi
Citi nosaukumi: Bašķi
1596700030018Zemes un būvju īpašums"Bauņi", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Bauņi
Citi nosaukumi: Bauņi
1696705030001Būvju īpašums"Bauņu gaļas cehs", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
1796700030095Zemes un būvju īpašums"Bauņu laivu bāze", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Bauņu laivu bāze
1896700060432Zemes un būvju īpašums"Bauris", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Bauris
1996705060007Būvju īpašums"Bāzes stacija", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Bāzes stacija
2096700030093Zemes un būvju īpašums"Beķeri", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Beķeri 2
Citi nosaukumi: Beķeri
2196700030006Zemes un būvju īpašums"Bērģi", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Bērģi
Citi nosaukumi: Bērģi
2296705040003Būvju īpašums"Bērziņas", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Bērziņas
2396700030035Zemes un būvju īpašums"Bērzkalni", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Bērzkalni
Citi nosaukumi: Bērzkalni
2496700040030Zemes un būvju īpašums"Biedrus", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Biedrus
2596700070023Zemes un būvju īpašums"Birzes", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Birzes
2696700050009Zemes un būvju īpašums"Birznieki", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Birznieki
2796700060443Zemes un būvju īpašums"Bites", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Bites
2896700060223Zemes un būvju īpašums"Bremmes", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Bremmes
2996700010025Zemes un būvju īpašums"Brīvzemnieki", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Brīvzemnieki 1
Citi nosaukumi: Brīvzemnieki
3096700060012Zemes un būvju īpašums"Brūkši", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Brūkši
3196700060085Zemes un būvju īpašums"Ceļmalas", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Ceļmalas
3296700030170Zemes un būvju īpašums"Celmiņi", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Celmiņi
3396700060253Zemes un būvju īpašums"Ciedras", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Ciedras
3496700030064Zemes un būvju īpašums"Ciemgaļi", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Ciemgaļi
3596700060028Zemes un būvju īpašums"Cūkgani", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Cūkgani
3696700040017Zemes un būvju īpašums"Dadzīši", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Dadzīši
3796700040049Zemes un būvju īpašums"Dreimaņi", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Dreimaņi
3896700040072Zemes un būvju īpašums"Dreimaņi 1", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Dreimaņi 1
3996700060323Zemes un būvju īpašums"Dronas", Matīši, Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Dronas
4096700060420Zemes un būvju īpašums"Dronas graudu kalte", Matīši, Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Dronas kalte
4196700030033Zemes un būvju īpašums"Druvas 1", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Druvas
4296700060429Zemes un būvju īpašums"Dūži", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Dūži
4396700030069Zemes un būvju īpašums"Dzintari", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Dzintari
4496700060286Zemes un būvju īpašums"Eglāji", Matīši, Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Eglāji
4596700060397Zemes un būvju īpašums"Ērģelnieki", Matīši, Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Ērģelnieki
4696700030077Zemes un būvju īpašums"Ezerieši", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Ezerieši
Citi nosaukumi: Ezerieši
4796700030079Zemes un būvju īpašums"Ezersargi", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Ezersargi
Citi nosaukumi: Ezersargi
4896700050001Zemes un būvju īpašums"Galāni", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Galāni
4996700060043Zemes un būvju īpašums"Griķi", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Griķi
5096700050018Zemes un būvju īpašums"Gruntes", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Nosaukums: Gruntes
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".