Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Ķekavas novads » Ķekavas pagasts » Pulkarne » Vagaru iela » Mājas

1. - 16. no 16 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180700120598Zemes un būvju īpašumsVagaru iela 1, Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
280700120597Zemes un būvju īpašumsVagaru iela 2, Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
380700120599Zemes un būvju īpašumsVagaru iela 3, Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
480700120596Zemes un būvju īpašumsVagaru iela 4, Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
580700120600Zemes un būvju īpašumsVagaru iela 5, Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Vagaru iela 5
680700120595Zemes un būvju īpašumsVagaru iela 6, Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
780700120601Zemes un būvju īpašumsVagaru iela 7, Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Vagaru iela 7
880700120594Zemes un būvju īpašumsVagaru iela 8, Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Vagaru iela 8
980700120602Zemes un būvju īpašumsVagaru iela 9, Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Vagaru iela 9
1080700120593Zemes un būvju īpašumsVagaru iela 10, Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Vagaru iela 10
1180700120603Zemes un būvju īpašumsVagaru iela 11, Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Vagaru iela 11
1280700120592Zemes un būvju īpašumsVagaru iela 12, Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
1380700120604Zemes un būvju īpašumsVagaru iela 13, Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
1480700120591Zemes un būvju īpašumsVagaru iela 14, Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
1580700120605Zemes un būvju īpašumsVagaru iela 15, Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
1680700120606Zemes un būvju īpašumsVagaru iela 17, Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati