Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 1029 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
160960050157Zemes un būvju īpašums"1", Borovka, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5651
Nosaukums: Borovka
260960070172Zemes un būvju īpašums"1", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: Stacija Krāslava - 1
360960030212Zemes un būvju īpašums"2", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: Stacijas 2
460969000066Dzīvokļa īpašums"2" - 1, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
560969000041Dzīvokļa īpašums"2" - 2, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
660969000058Dzīvokļa īpašums"2" - 3, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
760969000096Dzīvokļa īpašums"2" - 4, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
860969000010Dzīvokļa īpašums"2" - 5, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
960969000011Dzīvokļa īpašums"2" - 6, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
1060960030122Zemes un būvju īpašums"3", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: st. Krāslava - 3
1160969000045Dzīvokļa īpašums"3" - 1, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
1260969000052Dzīvokļa īpašums"3" - 2, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
1360969000051Dzīvokļa īpašums"3" - 3, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
1460969000083Dzīvokļa īpašums"4" - 1, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
1560969000084Dzīvokļa īpašums"4" - 2, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
1660960030214Zemes un būvju īpašums"6", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: Stacija Krāslava 6
1760969000073Dzīvokļa īpašums"6" - 1, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
1860969000074Dzīvokļa īpašums"6" - 2, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
1960969000009Dzīvokļa īpašums"6" - 3, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
2060969000075Dzīvokļa īpašums"6" - 4, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
2160969000076Dzīvokļa īpašums"6" - 5, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
2260969000077Dzīvokļa īpašums"6" - 6, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
2360969000015Dzīvokļa īpašums"6" - 7, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
2460960030123Zemes un būvju īpašums"7", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
2560960030217Zemes un būvju īpašums"8", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
2660969000013Dzīvokļa īpašums"8" - 1, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
2760969000012Dzīvokļa īpašums"8" - 2, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
2860965030004Būvju īpašums"8A", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: ,,2A", Stacija ,,Krāslava"
Citi nosaukumi: Stacija Krāslava
2960960030126Zemes un būvju īpašums"9", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: Stacija 9
3060960030070Zemes un būvju īpašums"10", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: Šalkoņi
3160960030127Zemes un būvju īpašums"11", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: Saules dīķīši
3260960020014Zemes un būvju īpašums"12", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: Porečje
3360960030182Zemes un būvju īpašums"13", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: Galdniecības
3460960030130Zemes un būvju īpašums"17", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: Sābri
3560960030131Zemes un būvju īpašums"19", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: st. Krāslava Nr. 19
3660960030207Zemes un būvju īpašums"19A", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: Stacijas iela 19a
3760960030081Zemes un būvju īpašums"21", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: Francišova
3860960030132Zemes un būvju īpašums"23", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: Stacija Krāslava Nr. 23
3960960030133Zemes un būvju īpašums"25", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: st. Krāslava
4060960030221Zemes un būvju īpašums"25A", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: Stacija Krāslava 25A
4160965030221Būvju īpašums"25A", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: Stacija Krāslava 25A
4260960030134Zemes un būvju īpašums"27", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: st. Krāslava
4360960030170Zemes un būvju īpašums"29", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: Stacija Krāslava 29
4460960030135Zemes un būvju īpašums"31", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
4560960034200Zemes un būvju īpašums"39", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: "39",Stacija "Krāslava",
4660960080017Zemes un būvju īpašums"Ābelītes", Zapoļniki, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5651
Nosaukums: Ābelītes
4760965080010Būvju īpašums"Āboliņi", Zapoļniki, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5651
4860960080307Zemes un būvju īpašums"Āboliņi", Zapoļniki, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5651
Nosaukums: Āboliņi
4960960050074Zemes un būvju īpašums"Āboliņš", Odigjāni, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5651
Nosaukums: Āboliņš
5060960080221Zemes un būvju īpašums"Ābolīši", Zapoļniki, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5651
Nosaukums: Ābolīši
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".