Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Ādažu novads » Ādaži » Ūbeļu iela » 5 » Dzīvokļi

1. - 50. no 92 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180449002655Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
280440110185Zemes un būvju īpašumsŪbeļu iela 5, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
380449002638Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
480449002671Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
580449002700Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 1, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
680449002684Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 1G, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
780449002668Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 2, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
880449002701Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 2G, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
980449002644Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 3, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
1080449002651Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 3G, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
1180449002636Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 4, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
1280449002626Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 4G, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
1380449002702Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 5, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
1480449002665Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 5G, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
1580449002669Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 6, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
1680449002685Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 6G, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
1780449002670Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 7, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
1880449002692Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 7G, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
1980449002679Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 8, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
2080449002637Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 8G, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
2180449002686Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 9, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
2280449002667Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 10, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
2380449002703Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 11, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
2480449002689Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 12, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
2580449002633Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 13, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
2680449002687Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 14, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
2780449002629Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 15, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
2880449002697Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
2980449002639Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 17, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
3080449002640Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 18, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
3180449002690Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 19, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
3280449002666Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 20, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
3380449002705Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 21, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
3480449002695Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 22, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
3580449002641Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 23, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
3680449002654Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 24, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
3780449002659Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 25, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
3880449002676Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 26, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
3980449002656Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 27, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
4080449002704Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 28, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
4180449002660Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 29, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
4280449002623Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
4380449002663Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 31, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
4480449002624Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 32, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
4580449002642Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 33, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
4680449002680Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 34, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
4780449002652Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 35, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
4880449002621Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 36, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
4980449002688Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 37, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
5080449002634Dzīvokļa īpašumsŪbeļu iela 5 - 38, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".