Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, apkaimes vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 137 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180680090547Zemes un būvju īpašums"Bāliņpļava", Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
Nosaukums: Bāliņpļava
280680090202Zemes un būvju īpašums"Čunkuri", Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
Nosaukums: Čunkuri
380680090207Zemes un būvju īpašums"Dzintariņi", Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
Nosaukums: Dzintariņi
480680090236Zemes un būvju īpašums"Gravenieši", Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
580680090070Zemes un būvju īpašums"Jāņkalni", Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
Nosaukums: Jāņkalni - T
680680090096Zemes un būvju īpašums"Jaunlazdāni", Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
780680090051Zemes un būvju īpašums"Jaunmednieki", Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
880680090055Zemes un būvju īpašums"Jaunpalsas", Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
980680090093Zemes un būvju īpašums"Kalnabestes", Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
Nosaukums: Kalnabestes
1080680090138Zemes un būvju īpašums"Kalnbisenieki", Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
Nosaukums: Kalnbisenieki
1180680090213Zemes un būvju īpašums"Kārļkalni", Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
Nosaukums: Kārļkalni
1280680090147Zemes un būvju īpašums"Lejasbestes", Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
Nosaukums: Jaunbestes
1380680090342Zemes un būvju īpašums"Lejaspalsas", Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
1480680090257Zemes un būvju īpašums"Mēlmaņi", Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
1580680090048Zemes un būvju īpašums"Pauguri", Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
Nosaukums: Pauguri
1680680090071Zemes un būvju īpašums"Pēteri", Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
Nosaukums: Pēteri
1780680090103Zemes un būvju īpašums"Priednieki", Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
Nosaukums: Priednieki
1880680090044Zemes un būvju īpašums"Rožkalni", Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
Nosaukums: Rožkalni
1980680090144Zemes un būvju īpašums"Sprīdīši", Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
Nosaukums: Sprīdīši
2080680090218Zemes un būvju īpašums"Teikas", Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
Nosaukums: Teikas
2180680090291Zemes un būvju īpašums"Turaida 1", Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
Nosaukums: Turaida-1
2280689000448Dzīvokļa īpašums"Turaida 1" - 1, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
2380689000451Dzīvokļa īpašums"Turaida 1" - 2, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
2480689000289Dzīvokļa īpašums"Turaida 1" - 3, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
2580689000335Dzīvokļa īpašums"Turaida 1" - 4, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
2680689000017Dzīvokļa īpašums"Turaida 1" - 5, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
2780689000452Dzīvokļa īpašums"Turaida 1" - 6, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
2880689000453Dzīvokļa īpašums"Turaida 1" - 7, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
2980689000454Dzīvokļa īpašums"Turaida 1" - 8, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
3080689000683Dzīvokļa īpašums"Turaida 1" - 9, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
3180689000660Dzīvokļa īpašums"Turaida 1" - 10, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
3280689000449Dzīvokļa īpašums"Turaida 1" - 11, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
3380689000112Dzīvokļa īpašums"Turaida 1" - 12, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
3480689000543Dzīvokļa īpašums"Turaida 1" - 13, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
3580689000060Dzīvokļa īpašums"Turaida 1" - 14, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
3680689000288Dzīvokļa īpašums"Turaida 1" - 15, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
3780689000450Dzīvokļa īpašums"Turaida 1" - 16, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
3880689000043Dzīvokļa īpašums"Turaida 1" - 17, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
3980689000018Dzīvokļa īpašums"Turaida 1" - 18, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
4080680090293Zemes un būvju īpašums"Turaidas Ķieģeļceplis", Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
Nosaukums: Mežs pie Aivariem
4180680090039Zemes un būvju īpašums"Turaidas kiosks", Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
Nosaukums: Turaidas kiosks
4280680090309Zemes un būvju īpašums"Tūrists", Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
Nosaukums: Tūrists Turaidā
4380680090068Zemes un būvju īpašums"Vecozoliņi", Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
Nosaukums: Vecozoliņi
4480680090001Zemes un būvju īpašums"Zīlītes", Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
Nosaukums: Zīlītes
4580680090035Zemes un būvju īpašums"Zītari", Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
Nosaukums: Zītari
4680680090392Zemes un būvju īpašumsGaujiešu iela 3, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
Nosaukums: Gaujieši
4780685090003Būvju īpašumsGaujiešu iela 3, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
Nosaukums: Gaujieši
4880680090303Zemes un būvju īpašumsLīgo iela 2, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
Nosaukums: Mednieki
4980680090411Zemes un būvju īpašumsLīgo iela 3, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
5080680090393Zemes un būvju īpašumsLīgo iela 4, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
Nosaukums: Palsas
Īpašuma dati atjaunoti: 10.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap