Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 8856 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
190010060079Zemes un būvju īpašums"Ezergaiļi", Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Mežmalas iela 1A
290010020113Zemes un būvju īpašums"Pauguri", Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Pauguri
390010080014Zemes un būvju īpašums"Rasmas", Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Rasmas
490010080048Zemes un būvju īpašums"Rubeņi", Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Rubeņi
590010080047Zemes un būvju īpašums"Spīdoņi", Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Spīdoņi
690010060023Zemes un būvju īpašums"Strautiņi", Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Strautiņi
790010050106Zemes un būvju īpašumsAbavas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3104
Nosaukums: Abavas iela 1
890010050107Zemes un būvju īpašumsAbavas iela 2, Tukums, Tukuma novads, LV-3104
Nosaukums: Abavas iela 2
990010050108Zemes un būvju īpašumsAbavas iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3104
Nosaukums: Abavas iela 3
1090010050109Zemes un būvju īpašumsAbavas iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104
Nosaukums: Abavas iela 4
1190010050110Zemes un būvju īpašumsAbavas iela 5, Tukums, Tukuma novads, LV-3104
Nosaukums: Abavas iela 5
1290010050013Zemes un būvju īpašumsAbavas iela 6, Tukums, Tukuma novads, LV-3104
Nosaukums: Abavas iela 6
1390010050111Zemes un būvju īpašumsAbavas iela 7, Tukums, Tukuma novads, LV-3104
Nosaukums: Abavas iela 7
1490010050011Zemes un būvju īpašumsAbavas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3104
Nosaukums: Abavas iela 8
1590010050112Zemes un būvju īpašumsAbavas iela 9, Tukums, Tukuma novads, LV-3104
Nosaukums: Abavas iela 9
1690010050012Zemes un būvju īpašumsAbavas iela 10, Tukums, Tukuma novads, LV-3104
Nosaukums: Abavas iela 10
1790010050113Zemes un būvju īpašumsAbavas iela 11, Tukums, Tukuma novads, LV-3104
Nosaukums: Abavas iela 11
1890010050313Zemes un būvju īpašumsAbavas iela 12, Tukums, Tukuma novads, LV-3104
Nosaukums: Abavas iela 12
1990010080231Zemes un būvju īpašumsĀbeļu iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Ābeļu iela 1
2090010080232Zemes un būvju īpašumsĀbeļu iela 2, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Ābeļu iela 2
2190010080233Zemes un būvju īpašumsĀbeļu iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Ābeļu iela 3
2290010080234Zemes un būvju īpašumsĀbeļu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Ābeļu iela 4
2390010080235Zemes un būvju īpašumsĀbeļu iela 5, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Ābeļu iela 5
2490015080080Būvju īpašumsĀbeļu iela 5, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Ābeļu iela 5
2590010080236Zemes un būvju īpašumsĀbeļu iela 6, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Ābeļu iela 6
2690010080237Zemes un būvju īpašumsĀbeļu iela 7, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Ābeļu iela 7
2790010080038Zemes un būvju īpašumsĀbeļu iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Ābeļu iela 8
2890010080239Zemes un būvju īpašumsĀbeļu iela 9, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Ābeļu iela 9
2990010080238Zemes un būvju īpašumsĀbeļu iela 10, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Ābeļu iela 10
3090010080240Zemes un būvju īpašumsĀbeļu iela 11, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Ābeļu iela 11
3190010080241Zemes un būvju īpašumsĀbeļu iela 12, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Ābeļu iela 12
3290010030036Zemes un būvju īpašumsAkmens iela 2, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Akmens iela 2
3390010030354Zemes un būvju īpašumsAkmens iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Akmens iela 3
3490010030355Zemes un būvju īpašumsAkmens iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Akmens iela 4
3590010030458Zemes un būvju īpašumsAkmens iela 4A, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Akmens iela 4A
3690010030060Zemes un būvju īpašumsAkmens iela 5, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Akmens iela 5
3790010030082Zemes un būvju īpašumsAkmens iela 6, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Akmens iela 6
3890010030356Zemes un būvju īpašumsAkmens iela 15, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Akmens iela 15
3990010080335Zemes un būvju īpašumsAlejas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Alejas iela 1
4090015080057Būvju īpašumsAlejas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Alejas iela 1
4190010080345Zemes un būvju īpašumsAlejas iela 5, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Alejas iela 5
4290019006724Dzīvokļa īpašumsAlejas iela 5 - 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4390019006725Dzīvokļa īpašumsAlejas iela 5 - 2, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4490010080336Zemes un būvju īpašumsAlejas iela 9, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Alejas iela 9
4590015080056Būvju īpašumsAlejas iela 9, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Alejas iela 9
4690019006576Dzīvokļa īpašumsAlejas iela 9 - 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4790019002509Dzīvokļa īpašumsAlejas iela 9 - 2, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4890010040326Zemes un būvju īpašumsAleksandra iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Aleksandra iela 1
4990010040327Zemes un būvju īpašumsAleksandra iela 1A, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Aleksandra iela 1A
5090010040007Zemes un būvju īpašumsAleksandra iela 2, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Aleksandra iela 2
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati