Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Rīga » Tīraines iela » Mājas

1. - 19. no 19 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101001070512Zemes un būvju īpašumsTīraines iela 1, Rīga, LV-1058
Apkaime: Ziepniekkalns
Citi nosaukumi: Biznesa Centrs Torensberg, DANFOSS
201006070154Būvju īpašumsTīraines iela 1, Rīga, LV-1058
Apkaime: Ziepniekkalns
Citi nosaukumi: Biznesa Centrs Torensberg, DANFOSS
301001072035Zemes un būvju īpašumsTīraines iela 1A, Rīga, LV-1058
Apkaime: Ziepniekkalns
401001072372Zemes un būvju īpašumsTīraines iela 3, Rīga, LV-1058
Apkaime: Ziepniekkalns
501001072104Zemes un būvju īpašumsTīraines iela 3A, Rīga, LV-1058
Apkaime: Ziepniekkalns
601001072275Zemes un būvju īpašumsTīraines iela 3B, Rīga, LV-1058
Apkaime: Ziepniekkalns
701001070545Zemes un būvju īpašumsTīraines iela 3C, Rīga, LV-1058
Apkaime: Ziepniekkalns
801001072105Zemes un būvju īpašumsTīraines iela 3D, Rīga, LV-1058
Apkaime: Ziepniekkalns
901001072049Zemes un būvju īpašumsTīraines iela 5, Rīga, LV-1058
Apkaime: Ziepniekkalns
1001001072014Zemes un būvju īpašumsTīraines iela 5A, Rīga, LV-1058
Apkaime: Ziepniekkalns
1101001072137Zemes un būvju īpašumsTīraines iela 5B, Rīga, LV-1058
Apkaime: Ziepniekkalns
Citi nosaukumi: Kool
1201006070123Būvju īpašumsTīraines iela 5B, Rīga, LV-1058
Apkaime: Ziepniekkalns
Nosaukums: Tīraines iela 5B
1301001072135Zemes un būvju īpašumsTīraines iela 5C, Rīga, LV-1058
Apkaime: Ziepniekkalns
Citi nosaukumi: Agrimatco
1401001072295Zemes un būvju īpašumsTīraines iela 9, Rīga, LV-1058
Apkaime: Ziepniekkalns
1501001072316Zemes un būvju īpašumsTīraines iela 9A, Rīga, LV-1058
Apkaime: Ziepniekkalns
1601001072307Zemes un būvju īpašumsTīraines iela 11, Rīga, LV-1058
Apkaime: Ziepniekkalns
1701001070552Zemes un būvju īpašumsTīraines iela 13, Rīga, LV-1058
Apkaime: Ziepniekkalns
1801001070428Zemes un būvju īpašumsTīraines iela 15, Rīga, LV-1058
Apkaime: Ziepniekkalns
1901001070133Zemes un būvju īpašumsTīraines iela 15A, Rīga, LV-1058
Apkaime: Ziepniekkalns
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".