Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Tukuma novads » Tukums » Telegrāfa iela » Mājas

1. - 50. no 308 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
190010080340Zemes un būvju īpašumsTelegrāfa iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Telegrāfa iela 1
290015080019Būvju īpašumsTelegrāfa iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Telegrāfa iela 1
390010080359Zemes un būvju īpašumsTelegrāfa iela 2, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Telegrāfa iela 2
490010080341Zemes un būvju īpašumsTelegrāfa iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Telegrāfa iela 3
590015080023Būvju īpašumsTelegrāfa iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Telegrāfa iela 3
690015080016Būvju īpašumsTelegrāfa iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Telegrāfa iela 4
790010080348Zemes un būvju īpašumsTelegrāfa iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Telegrāfa iela 4
890019006678Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
990019003019Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 2, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1090019000758Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1190019002023Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1290019001140Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 5, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1390019001022Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 6, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1490019004391Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 7, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1590019001486Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1690019000889Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 9, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1790019000563Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 10, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1890019002223Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 11, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1990019001607Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 12, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2090019003751Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 13, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2190019002693Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 14, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2290019006564Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 15, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2390019002548Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 16, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2490019002396Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 17, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2590019003752Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 18, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2690019002057Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 19, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2790019003753Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 20, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2890019000682Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 21, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2990019000851Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 22, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3090019002890Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 23, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3190019002377Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 24, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3290019004387Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 25, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3390019006527Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 26, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3490019000964Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 27, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3590019002801Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 28, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3690019003818Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 29, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3790019001788Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 30, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3890019006555Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 31, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3990019001938Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 32, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4090019002297Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 33, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4190019000140Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 34, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4290019003754Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 35, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4390019000712Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 36, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4490019000500Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 37, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4590019004390Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 38, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4690019003755Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 39, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4790019001042Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 40, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4890019004389Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 41, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4990019000195Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 42, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
5090019000890Dzīvokļa īpašumsTelegrāfa iela 4 - 43, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".