Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 1252 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
144880070132Zemes un būvju īpašums"1", Elektrons, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Elektrons 1
244880070148Zemes un būvju īpašums"1", Ezeriņi, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ozerķi 1
344880040100Zemes un būvju īpašums"1", Melnezers, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Melnezers 1
444880010014Zemes un būvju īpašums"1", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 1
544880020144Zemes un būvju īpašums"1", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte,z.g.Nr.1
644885070021Būvju īpašums"2", Elektrons, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
744880070133Zemes un būvju īpašums"2", Elektrons, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Elektrons 2
844880070149Zemes un būvju īpašums"2", Ezeriņi, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ozerķi z.g.2
944880040101Zemes un būvju īpašums"2", Melnezers, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Melnezers 2
1044880090171Zemes un būvju īpašums"3", Atpūta, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Atpūta 3
1144880070134Zemes un būvju īpašums"3", Elektrons, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Elektrons 3
1244880070150Zemes un būvju īpašums"3", Ezeriņi, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ezeriņi 3
1344880010016Zemes un būvju īpašums"3", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: "3", Meža ciems
1444880020117Zemes un būvju īpašums"3", Zemgale, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Zemgale z.g.Nr.3
1544880090172Zemes un būvju īpašums"4", Atpūta, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Atpūta, z.g. Nr.4,5
1644880070135Zemes un būvju īpašums"4", Elektrons, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Elektrons 4
1744880070151Zemes un būvju īpašums"4", Ezeriņi, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ozerķi,z.g.Nr.4
1844880010017Zemes un būvju īpašums"4", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 4
1944880020118Zemes un būvju īpašums"4", Zemgale, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Zemgale z.g.-4
2044880070136Zemes un būvju īpašums"5", Elektrons, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Elektrons 5
2144880070152Zemes un būvju īpašums"5", Ezeriņi, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ozerki z.g. 5
2244880040104Zemes un būvju īpašums"5", Melnezers, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Melnezers 5
2344880010018Zemes un būvju īpašums"5", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 5
2444880020119Zemes un būvju īpašums"5", Zemgale, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Zemgale 5
2544880090174Zemes un būvju īpašums"6", Atpūta, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Atpūta, z.g. Nr.6
2644880070137Zemes un būvju īpašums"6", Elektrons, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Elektrons 6
2744880070153Zemes un būvju īpašums"6", Ezeriņi, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ozerķi 6
2844880040105Zemes un būvju īpašums"6", Melnezers, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: d/b Melnezers, zemes gabals Nr.6
2944880010019Zemes un būvju īpašums"6", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
3044880020149Zemes un būvju īpašums"6", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 6
3144880090175Zemes un būvju īpašums"7", Atpūta, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Atpūta 7
3244880070138Zemes un būvju īpašums"7", Elektrons, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Elektrons Nr.7
3344880070154Zemes un būvju īpašums"7", Ezeriņi, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ozerķi 7
3444880040106Zemes un būvju īpašums"7", Melnezers, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: D/b Melnezers zemes gabals nr.7
3544880010020Zemes un būvju īpašums"7", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 7
3644880020150Zemes un būvju īpašums"7", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 7
3744880090176Zemes un būvju īpašums"8", Atpūta, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Atpūta 8
3844880070140Zemes un būvju īpašums"8", Elektrons, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Elektrons 8
3944880070155Zemes un būvju īpašums"8", Ezeriņi, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ozerķi 8
4044880040107Zemes un būvju īpašums"8", Melnezers, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Melnezers z.g.Nr.8/9
4144880090177Zemes un būvju īpašums"9", Atpūta, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Atpūta z.g.Nr.9
4244880070139Zemes un būvju īpašums"9", Elektrons, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Elektrons 9
4344880070156Zemes un būvju īpašums"9", Ezeriņi, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ozerki 9
4444880010022Zemes un būvju īpašums"9", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Lesnoje 9
4544880020152Zemes un būvju īpašums"9", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 9
4644880070141Zemes un būvju īpašums"10", Elektrons, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Elektrons 10
4744880070157Zemes un būvju īpašums"10", Ezeriņi, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ozerki z.g.Nr.10
4844880040109Zemes un būvju īpašums"10", Melnezers, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Melnezers 10
4944880010023Zemes un būvju īpašums"10", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 10
5044880020121Zemes un būvju īpašums"10", Zemgale, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Zemgale 10
Īpašuma dati atjaunoti: 22.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".