Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Rīga » Stūres iela » Mājas

1. - 50. no 568 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101000772023Zemes un būvju īpašumsStūres iela 1, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
201005770037Būvju īpašumsStūres iela 1A, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
301000770078Zemes un būvju īpašumsStūres iela 1A, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
401009076857Dzīvokļa īpašumsStūres iela 1A - 1, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
501009082341Dzīvokļa īpašumsStūres iela 1A - 2, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
601009041090Dzīvokļa īpašumsStūres iela 1A - 3, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
701009046306Dzīvokļa īpašumsStūres iela 1A - 4, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
801009041373Dzīvokļa īpašumsStūres iela 1A - 5, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
901009058660Dzīvokļa īpašumsStūres iela 1A - 6, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
1001009214344Dzīvokļa īpašumsStūres iela 1A - 7, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
1101009017391Dzīvokļa īpašumsStūres iela 1A - 8, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
1201009017252Dzīvokļa īpašumsStūres iela 1A - 9, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
1301009020640Dzīvokļa īpašumsStūres iela 1A - 10, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
1401009081317Dzīvokļa īpašumsStūres iela 1A - 11, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
1501009020500Dzīvokļa īpašumsStūres iela 1A - 12, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
1601009020690Dzīvokļa īpašumsStūres iela 1A - 13, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
1701009021690Dzīvokļa īpašumsStūres iela 1A - 14, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
1801009221981Dzīvokļa īpašumsStūres iela 1A - 15, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
1901009194875Dzīvokļa īpašumsStūres iela 1A - 16, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
2001009111762Dzīvokļa īpašumsStūres iela 1A - 17, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
2101009240462Dzīvokļa īpašumsStūres iela 1A - 18, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
2201009109245Dzīvokļa īpašumsStūres iela 1A - 19, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
2301009041402Dzīvokļa īpašumsStūres iela 1A - 20, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
2401009034868Dzīvokļa īpašumsStūres iela 1A - 21, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
2501009017815Dzīvokļa īpašumsStūres iela 1A - 22, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
2601009045073Dzīvokļa īpašumsStūres iela 1A - 23, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
2701009020776Dzīvokļa īpašumsStūres iela 1A - 24, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
2801005770092Būvju īpašumsStūres iela 2, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
2901005770055Būvju īpašumsStūres iela 2, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
3001000770079Zemes un būvju īpašumsStūres iela 2, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
3101009191729Dzīvokļa īpašumsStūres iela 2 - 1, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
3201009235408Dzīvokļa īpašumsStūres iela 2 - 1A, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
3301009156385Dzīvokļa īpašumsStūres iela 2 - 1B, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
3401009164358Dzīvokļa īpašumsStūres iela 2 - 3, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
3501009951252Dzīvokļa īpašumsStūres iela 2 - 4, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
3601009174307Dzīvokļa īpašumsStūres iela 2 - 5, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
3701009213236Dzīvokļa īpašumsStūres iela 2 - 6, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
3801009138007Dzīvokļa īpašumsStūres iela 2 - 7, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
3901009264945Dzīvokļa īpašumsStūres iela 2 - 8, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
4001009264946Dzīvokļa īpašumsStūres iela 2 - 9, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
4101009137287Dzīvokļa īpašumsStūres iela 2 - 10, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
4201009131972Dzīvokļa īpašumsStūres iela 2 - 12, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
4301009264947Dzīvokļa īpašumsStūres iela 2 - 13, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
4401009194686Dzīvokļa īpašumsStūres iela 2 - 14, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
4501009108355Dzīvokļa īpašumsStūres iela 2 - 15, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
4601009952938Dzīvokļa īpašumsStūres iela 2 - 16/17, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
4701009952318Dzīvokļa īpašumsStūres iela 2 - 22/23, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
4801009222643Dzīvokļa īpašumsStūres iela 2 - 24, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
4901009950802Dzīvokļa īpašumsStūres iela 2 - 25, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
5001009216044Dzīvokļa īpašumsStūres iela 2 - 26, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".