Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Rīga » Stūres iela » 5 » Dzīvokļi

1. - 50. no 61 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101000770166Zemes un būvju īpašumsStūres iela 5, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
201009114796Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 1, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
301009186269Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 2, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
401009118952Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 3, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
501009118177Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 4, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
601009071264Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 5, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
701009118776Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 6, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
801009152600Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 7, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
901009118178Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 8, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
1001009199911Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 9, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
1101009071359Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 10, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
1201009071374Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 11, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
1301009167714Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 12, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
1401009165793Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 13, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
1501009072514Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 14, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
1601009152714Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 15, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
1701009185619Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 16, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
1801009186271Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 17, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
1901009117686Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 18, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
2001009115141Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 19, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
2101009152470Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 20, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
2201009167457Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 21, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
2301009121373Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 22, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
2401009168592Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 23, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
2501009150569Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 24, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
2601009117722Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 25, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
2701009119169Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 26, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
2801009186270Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 27, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
2901009118042Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 28, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
3001009120237Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 29, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
3101009118124Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 30, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
3201009152537Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 31, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
3301009072618Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 32, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
3401009073051Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 33, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
3501009118179Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 34, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
3601009165353Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 35, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
3701009118180Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 36, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
3801009069384Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 37, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
3901009069510Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 38, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
4001009152713Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 39, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
4101009118038Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 40, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
4201009069383Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 41, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
4301009061501Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 42, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
4401009118280Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 43, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
4501009070076Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 44, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
4601009119497Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 45, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
4701009119075Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 46, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
4801009119211Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 47, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
4901009167983Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 48, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
5001009038520Dzīvokļa īpašumsStūres iela 5 - 49, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".