Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 31. no 31 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
144980040455Zemes un būvju īpašums"1", Stacija Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Višķu stac.dzīv.māja Nr.1
244989000100Dzīvokļa īpašums"1" - 1, Stacija Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
344989000028Dzīvokļa īpašums"1" - 2, Stacija Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
444980040457Zemes un būvju īpašums"1A", Stacija Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: 504,9.km dzīv.māja
544989000156Dzīvokļa īpašums"1A" - 1, Stacija Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
644989000091Dzīvokļa īpašums"1A" - 2, Stacija Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
744989000157Dzīvokļa īpašums"1A" - 3, Stacija Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
844980040450Zemes un būvju īpašums"1B", Stacija Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: 506.km dzīv.māja Nr.1
944989000155Dzīvokļa īpašums"1B" - 1, Stacija Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1044989000087Dzīvokļa īpašums"1B" - 2, Stacija Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1144989000086Dzīvokļa īpašums"1B" - 3, Stacija Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1244980040451Zemes un būvju īpašums"2", Stacija Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: 506.km dzīv. māja Nr.2
1344989000094Dzīvokļa īpašums"2" - 1, Stacija Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1444989000293Dzīvokļa īpašums"2" - 2, Stacija Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1544989000095Dzīvokļa īpašums"2" - 3, Stacija Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1644980040456Zemes un būvju īpašums"3", Stacija Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Višķu stac. dz. māja Nr.3
1744989000171Dzīvokļa īpašums"3" - 1, Stacija Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1844989000172Dzīvokļa īpašums"3" - 2, Stacija Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1944980040452Zemes un būvju īpašums"3A", Stacija Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: 506 km dzīv.māja Nr.3
2044989000092Dzīvokļa īpašums"3A" - 1, Stacija Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
2144989000058Dzīvokļa īpašums"3A" - 2, Stacija Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
2244989000093Dzīvokļa īpašums"3A" - 3, Stacija Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
2344980040453Zemes un būvju īpašums"4", Stacija Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: 506.km dzīv.māja Nr.4
2444989000061Dzīvokļa īpašums"4" - 1, Stacija Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
2544989000060Dzīvokļa īpašums"4" - 2, Stacija Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
2644989000090Dzīvokļa īpašums"4" - 3, Stacija Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
2744980030099Zemes un būvju īpašums"Apsildes māja 504. km", Stacija Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Dzelzceļa Rēzekne-Daugavpils 503.-505km
2844980040454Zemes un būvju īpašums"Laidari", Stacija Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: 506.km dzīv. Nr.1,2,3,4 saimn.ēkas
2944985040014Būvju īpašums"Noliktavas", Stacija Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Višķu stacija
3044980040398Zemes un būvju īpašums"Višķu stacija", Stacija Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Višķu stacija
Citi nosaukumi: Višķu stacija
3144985040024Būvju īpašums"Višķu stacija", Stacija Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Citi nosaukumi: Višķu stacija
Īpašuma dati atjaunoti: 13.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".