Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 59 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
160960070172Zemes un būvju īpašums"1", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: Stacija Krāslava - 1
260960030212Zemes un būvju īpašums"2", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: Stacijas 2
360969000066Dzīvokļa īpašums"2" - 1, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
460969000041Dzīvokļa īpašums"2" - 2, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
560969000058Dzīvokļa īpašums"2" - 3, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
660969000096Dzīvokļa īpašums"2" - 4, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
760969000010Dzīvokļa īpašums"2" - 5, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
860969000011Dzīvokļa īpašums"2" - 6, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
960960030122Zemes un būvju īpašums"3", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: st. Krāslava - 3
1060969000045Dzīvokļa īpašums"3" - 1, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
1160969000052Dzīvokļa īpašums"3" - 2, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
1260969000051Dzīvokļa īpašums"3" - 3, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
1360969000083Dzīvokļa īpašums"4" - 1, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
1460969000084Dzīvokļa īpašums"4" - 2, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
1560960030214Zemes un būvju īpašums"6", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: Stacija Krāslava 6
1660969000073Dzīvokļa īpašums"6" - 1, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
1760969000074Dzīvokļa īpašums"6" - 2, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
1860969000009Dzīvokļa īpašums"6" - 3, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
1960969000075Dzīvokļa īpašums"6" - 4, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
2060969000076Dzīvokļa īpašums"6" - 5, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
2160969000077Dzīvokļa īpašums"6" - 6, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
2260969000015Dzīvokļa īpašums"6" - 7, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
2360960030123Zemes un būvju īpašums"7", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
2460960030217Zemes un būvju īpašums"8", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
2560969000013Dzīvokļa īpašums"8" - 1, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
2660969000012Dzīvokļa īpašums"8" - 2, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
2760965030004Būvju īpašums"8A", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: ,,2A", Stacija ,,Krāslava"
Citi nosaukumi: Stacija Krāslava
2860960030126Zemes un būvju īpašums"9", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: Stacija 9
2960960030070Zemes un būvju īpašums"10", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: Šalkoņi
3060960030127Zemes un būvju īpašums"11", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: Saules dīķīši
3160960020014Zemes un būvju īpašums"12", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: Porečje
3260960030182Zemes un būvju īpašums"13", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: Galdniecības
3360960030130Zemes un būvju īpašums"17", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: Sābri
3460960030131Zemes un būvju īpašums"19", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: st. Krāslava Nr. 19
3560960030207Zemes un būvju īpašums"19A", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: Stacijas iela 19a
3660960030081Zemes un būvju īpašums"21", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: Francišova
3760960030132Zemes un būvju īpašums"23", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: Stacija Krāslava Nr. 23
3860960030133Zemes un būvju īpašums"25", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: st. Krāslava
3960960030221Zemes un būvju īpašums"25A", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: Stacija Krāslava 25A
4060965030221Būvju īpašums"25A", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: Stacija Krāslava 25A
4160960030134Zemes un būvju īpašums"27", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: st. Krāslava
4260960030170Zemes un būvju īpašums"29", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: Stacija Krāslava 29
4360960030135Zemes un būvju īpašums"31", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
4460960034200Zemes un būvju īpašums"39", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: "39",Stacija "Krāslava",
4560965030188Būvju īpašums"Cerības", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: stacija Krāslava, māja Nr.4
4660969000047Dzīvokļa īpašums"Cerības" - 1, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: stacija Krāslava, māja Nr.4
4760969000048Dzīvokļa īpašums"Cerības" - 2, Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: stacija Krāslava, māja Nr.4
4860960070185Zemes un būvju īpašums"Misiņi", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: Misiņi
4960965070012Būvju īpašums"Misiņi", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
5060960030307Zemes un būvju īpašums"Rēvijas", Stacija "Krāslava", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
Nosaukums: Rēvijas
Īpašuma dati atjaunoti: 13.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".