Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, apkaimes vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 145 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
144980040253Zemes un būvju īpašums"Rūķi", Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Rūķi
244980040500Zemes un būvju īpašums"Špoģu centrs", Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
344980040510Zemes un būvju īpašums"Ūdens attīrīšanas stacija", Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5443
Nosaukums: Ūdens attīrīšanas stacija
444980040011Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Krūmiņi
544980040033Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Bandari
644980040041Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Upeslīči
744980040051Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: c.Špoģi Dārza iela 8
844980040149Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Kalupes iela 7
944980040204Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
1044980040220Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Dārzu iela 5 , Špoģi
1144980040224Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Kalupes iela 12
1244980040240Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Špoģi
1344980040247Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Dubna
1444980040250Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
1544980040258Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Skolas iela 7
1644980040271Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Priedes
1744980040332Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Dārzu iela 10
1844980040404Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Skolas iela13
1944980040462Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
2044980040479Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Kurši
2144980060052Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Špoģi, Dārzu iela 6
2244980040050Zemes un būvju īpašumsDārzu iela 1, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Špoģi, Dārzu iela 1
2344980040270Zemes un būvju īpašumsDārzu iela 2, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Špoģu ciemā,Dārzu iela Nr.2
2444980040020Zemes un būvju īpašumsDārzu iela 2A, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
2544985040023Būvju īpašumsDārzu iela 2A, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
2644980040263Zemes un būvju īpašumsDārzu iela 3, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Rakstnieki
2744980040265Zemes un būvju īpašumsDārzu iela 3A, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Dārzu iela 3A
2844980040054Zemes un būvju īpašumsDārzu iela 4, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Dārza iela 4
2944980040142Zemes un būvju īpašumsDārzu iela 7, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: c.Špoģi,Dārzu iela Nr.7
3044980040049Zemes un būvju īpašumsDārzu iela 9, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: c.Špoģi, Dārzu iela 9
3144980040266Zemes un būvju īpašumsDārzu iela 11, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Špoģi, Dārzu iela 11
3244980040101Zemes un būvju īpašumsDārzu iela 14, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
3344980040284Zemes un būvju īpašumsKalupes iela 1, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Kalupes iela Nr.1
3444980040246Zemes un būvju īpašumsKalupes iela 2, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Kalupes iela 2
3544980040282Zemes un būvju īpašumsKalupes iela 3, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Špoģi Kalupes iela 3
3644980040407Zemes un būvju īpašumsKalupes iela 5, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Špoģi Kalupes iela 5
3744980040388Zemes un būvju īpašumsKalupes iela 6, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Kalupes iela 6
3844980040461Zemes un būvju īpašumsKalupes iela 8, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Špoģu c.Kalupes iela Nr.8
3944980040285Zemes un būvju īpašumsKalupes iela 9, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Kalupes iela 9
4044980040029Zemes un būvju īpašumsKalupes iela 11, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Liepas
4144980040242Zemes un būvju īpašumsKalupes iela 13, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Špoģi, Kalupes iela 13
4244980040245Zemes un būvju īpašumsKalupes iela 14, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Kalupes iela 14
4344980040052Zemes un būvju īpašumsKalupes iela 15, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: c.Špoģi, Kalupes iela 15
4444980040286Zemes un būvju īpašumsLauku iela 1, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Lauku iela 1
4544980040379Zemes un būvju īpašumsLauku iela 2, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Egļu mājas
4644980040287Zemes un būvju īpašumsLauku iela 3, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Špoģi, Lauku iela 3a
4744980040297Zemes un būvju īpašumsLauku iela 4, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Lauku iela 4
4844980040288Zemes un būvju īpašumsLauku iela 5, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
4944980040296Zemes un būvju īpašumsLauku iela 6, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Lauku iela 6
5044980040289Zemes un būvju īpašumsLauku iela 7, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Špoģi, Lauku iela 7
Īpašuma dati atjaunoti: 18.05.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati