Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Tukuma novads » Tukums » Spartaka iela » 11 » Dzīvokļi

1. - 50. no 88 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
190019002999Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Spartaka iela 11 nedzīv.telpa 003
290010010390Zemes un būvju īpašumsSpartaka iela 11, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Spartaka iela 11
390019002747Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
490019006244Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 2, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
590019003181Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
690019004416Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
790019006626Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 5, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
890019001091Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 6, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
990019000673Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 7, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1090019003186Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1190019000059Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 9, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1290019002782Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 10, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1390019000312Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 11, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1490019003312Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 12, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1590019000124Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 13, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1690019000061Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 14, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1790019000858Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 15, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1890019003313Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 16, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1990019002070Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 16A, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2090019000164Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 17, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2190019002513Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 18, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2290019004417Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 19, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2390019003314Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 20, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2490019002986Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 21, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2590019003151Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 22, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2690019001116Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 23, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2790019006720Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 24, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2890019003183Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 25, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2990019003852Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 26, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3090019001247Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 27, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3190019000029Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 28, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3290019000396Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 29, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3390019001121Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 30, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3490019002177Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 31, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3590019000733Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 32, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3690019006322Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 33, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3790019002754Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 34, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3890019000044Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 35, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3990019000482Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 36, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4090019003148Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 37, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4190019006753Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 38, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4290019003177Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 39, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4390019006809Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 41, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4490019001206Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 42, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4590019004243Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 43, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4690019002530Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 44, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4790019003039Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 45, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4890019003178Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 46, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4990019002176Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 47, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
5090019003179Dzīvokļa īpašumsSpartaka iela 11 - 48, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".