Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Augšdaugavas novads » Maļinovas pagasts » Spārīte » Mājas

1. - 50. no 178 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
144700020434Zemes un būvju īpašums"2", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 2
244700020316Zemes un būvju īpašums"3", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 3
344700020440Zemes un būvju īpašums"4", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 4
444700020466Zemes un būvju īpašums"5", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 5
544700020482Zemes un būvju īpašums"6", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte z.g.-6
644700020321Zemes un būvju īpašums"10", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
744700020494Zemes un būvju īpašums"15", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 15
844700020390Zemes un būvju īpašums"18", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 18
944700020409Zemes un būvju īpašums"21", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 21
1044700020379Zemes un būvju īpašums"22", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 22
1144700020322Zemes un būvju īpašums"23", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 23
1244700020394Zemes un būvju īpašums"24", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 24
1344700020367Zemes un būvju īpašums"25", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
1444700020404Zemes un būvju īpašums"26", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 26
1544700020355Zemes un būvju īpašums"28", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 28
1644700020366Zemes un būvju īpašums"29", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 29
1744700020479Zemes un būvju īpašums"31", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 31
1844700020451Zemes un būvju īpašums"32", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 32
1944700020497Zemes un būvju īpašums"33", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 33
2044700020349Zemes un būvju īpašums"34", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 34
2144700020456Zemes un būvju īpašums"36", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: D/s Spārīte zemes gabals nr.36
2244700020362Zemes un būvju īpašums"37", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 37
2344700020472Zemes un būvju īpašums"38", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 38
2444700020397Zemes un būvju īpašums"40", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 40
2544700020419Zemes un būvju īpašums"41", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 41
2644700020458Zemes un būvju īpašums"42", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 42
2744700020352Zemes un būvju īpašums"43", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 43
2844700020388Zemes un būvju īpašums"45", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 45
2944700020347Zemes un būvju īpašums"46", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 46
3044700020342Zemes un būvju īpašums"47", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 47
3144700020410Zemes un būvju īpašums"48", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 48
3244700020496Zemes un būvju īpašums"50", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 50
3344700020427Zemes un būvju īpašums"51", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 51
3444700020368Zemes un būvju īpašums"53", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 53
3544700020370Zemes un būvju īpašums"54", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 54
3644705020025Būvju īpašums"54", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
3744700020549Zemes un būvju īpašums"55", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 55
3844700020424Zemes un būvju īpašums"56", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 56
3944700020468Zemes un būvju īpašums"57", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: 57, Spārīte
4044700020476Zemes un būvju īpašums"58", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 58
4144700020364Zemes un būvju īpašums"59", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte z.g.59
4244700020480Zemes un būvju īpašums"61", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte, z.g.Nr.61
4344700020423Zemes un būvju īpašums"62", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 62
4444700020428Zemes un būvju īpašums"63", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: d/s Spārīte, zemes gabals Nr.63
4544700020484Zemes un būvju īpašums"64", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 64
4644700020336Zemes un būvju īpašums"65", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte,z.g.Nr.65
4744700020337Zemes un būvju īpašums"66", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 66
4844705020017Būvju īpašums"67", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
4944700020359Zemes un būvju īpašums"68", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte, z.g.Nr.68
5044700020411Zemes un būvju īpašums"69", Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Nosaukums: Spārīte 69
Īpašuma dati atjaunoti: 13.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".