Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Saistībā ar plānotiem sistēmas uzturēšanas darbiem šodien 25.07.2024. no plkst.18.00 līdz 21.00 nebūs pieejams nekustamo īpašumu katalogs.
Paldies par sapratni un atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Rīga » Sniega iela » Mājas

1. - 50. no 207 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101001110136Zemes un būvju īpašumsAugusta Dombrovska iela 74, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
Citi nosaukumi: Maxima X, Narvesen
201001110037Zemes un būvju īpašumsSniega iela 1, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
Citi nosaukumi: LAT kabeļtelevīzijas kase
301006110103Būvju īpašumsSniega iela 2, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
401001112058Zemes un būvju īpašumsSniega iela 2, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
501009221867Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 1, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
601009222005Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 2, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
701009254594Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 3, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
801009947857Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 4, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
901009252248Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 5, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
1001009237900Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 6, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
1101009222578Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 7, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
1201009222004Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 8, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
1301009234418Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 9, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
1401009222203Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 10, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
1501009222003Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 11, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
1601009222002Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 12, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
1701009232353Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 13, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
1801009231631Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 14, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
1901009227724Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 15, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
2001009221847Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 16, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
2101009235855Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 17, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
2201009232008Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 18, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
2301009231349Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 19, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
2401009104307Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 20, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
2501009227725Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 21, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
2601009237285Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 23, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
2701009235719Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 24, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
2801009232297Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 25, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
2901009222336Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 26, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
3001009221920Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 27, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
3101009222124Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 28, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
3201009222471Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 29, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
3301009050159Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 30, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
3401009232923Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 31, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
3501009222400Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 32, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
3601009243161Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 33, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
3701009222905Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 34, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
3801009222001Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 35, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
3901009252129Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 36, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
4001009221848Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 37, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
4101009237426Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 38, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
4201009235500Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 39, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
4301009222347Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 40, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
4401009235705Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 41, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
4501009222098Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 42, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
4601009222063Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 43, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
4701009231380Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 44, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
4801009221851Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 - 45, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
4901001110044Zemes un būvju īpašumsSniega iela 2 k-2, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
5001006110102Būvju īpašumsSniega iela 2 k-2, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".