Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Rīga » Sniega iela » 2 k-3 » Dzīvokļi

1. - 47. no 47 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101001110045Zemes un būvju īpašumsSniega iela 2 k-3, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
201006110101Būvju īpašumsSniega iela 2 k-3, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
301009190141Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 1, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
401009138816Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 2, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
501009134617Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 3, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
601009154180Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 4, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
701009049756Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 5, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
801009137790Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 6, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
901009220163Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 7, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
1001009220090Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 8, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
1101009160744Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 9, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
1201009271993Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 10, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
1301009189536Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 11, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
1401009133945Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 12, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
1501009236379Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 13, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
1601009146550Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 14, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
1701009144955Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 15, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
1801009124396Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 16, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
1901009130659Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 17, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
2001009160900Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 18, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
2101009131761Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 19, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
2201009130913Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 20, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
2301009123385Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 21, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
2401009124432Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 22, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
2501009174768Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 23, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
2601009182379Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 24, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
2701009140694Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 25, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
2801009137147Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 26, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
2901009222843Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 27, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
3001009131900Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 28, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
3101009237811Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 29, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
3201009207904Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 30, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
3301009183258Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 31, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
3401009133836Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 32, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
3501009132558Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 33, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
3601009130919Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 34, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
3701009128216Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 35, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
3801009127901Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 36, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
3901009137022Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 37, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
4001009220749Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 38, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
4101009140334Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 39, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
4201009130299Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 40, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
4301009217922Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 41, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
4401009211003Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 42, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
4501009156425Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 43, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
4601009133211Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 44, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
4701009146445Dzīvokļa īpašumsSniega iela 2 k-3 - 45, Rīga, LV-1015
Apkaime: Vecmīlgrāvis
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".