Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 294 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
162900060253Zemes un būvju īpašums"Āboli", Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Āboli
262900060070Zemes un būvju īpašums"Āboliņi", Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Āboliņi
362900010001Zemes un būvju īpašums"Adzeļi 2", Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Adzeļi 2
462900060028Zemes un būvju īpašums"Ainavas", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Ainavas
562900060135Zemes un būvju īpašums"Alejas", Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Alejas
Citi nosaukumi: Alejas
662900060278Zemes un būvju īpašums"Ambulance", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Ambulance
762909000025Dzīvokļa īpašums"Ambulance" - 1, Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
862909000043Dzīvokļa īpašums"Ambulance" - 2, Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
962909000022Dzīvokļa īpašums"Ambulance" - 3, Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
1062909000044Dzīvokļa īpašums"Ambulance" - 4, Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
1162909000027Dzīvokļa īpašums"Ambulance" - 5, Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
1262909000058Dzīvokļa īpašums"Ambulance" - 6, Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
1362909000054Dzīvokļa īpašums"Ambulance" - 7, Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
1462900070007Zemes un būvju īpašums"Aploki", Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Aploki
1562900030015Zemes un būvju īpašums"Apšenieki", Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Apšenieki
1662900060310Zemes un būvju īpašums"Asari", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Asari
1762900060321Zemes un būvju īpašums"Atmodas", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Atmodas
1862900060163Zemes un būvju īpašums"Atvari", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Atvari
1962900060235Zemes un būvju īpašums"Avotiņi", Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Avotiņi
Citi nosaukumi: Avotiņi
2062900030076Zemes un būvju īpašums"Avotnieki", Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Avotnieki
2162900060112Zemes un būvju īpašums"Bāliņi", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Bāliņi
2262900060069Zemes un būvju īpašums"Baptistu baznīca", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Baptistu baznīca
2362900070032Zemes un būvju īpašums"Bārauces", Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Bārauces
Citi nosaukumi: Bārauces
2462900020010Zemes un būvju īpašums"Bērzlejas", Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Bērzlejas
2562900010006Zemes un būvju īpašums"Birzgaļi", Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Birzgaļi
2662900060049Zemes un būvju īpašums"Birznieki", Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Birznieki
Citi nosaukumi: Birznieki
2762900050049Zemes un būvju īpašums"Birzsargi", Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Birzsargi
Citi nosaukumi: Birzsargi
2862900060276Zemes un būvju īpašums"Bites", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Bites
2962900020028Zemes un būvju īpašums"Blāzmas", Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Blāzmas
3062905020002Būvju īpašums"Blāzmas", Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
3162900070024Zemes un būvju īpašums"Brieži", Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Brieži
Citi nosaukumi: Brieži
3262900020032Zemes un būvju īpašums"Būmeistari", Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Būvmeistari
3362900050034Zemes un būvju īpašums"Čaņas", Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Čaņas
Citi nosaukumi: Čaņas
3462900020023Zemes un būvju īpašums"Ceļarāji", Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Ceļarāji
3562900060241Zemes un būvju īpašums"Celmiņi", Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Celmiņi
3662900060168Zemes un būvju īpašums"Cimdiņi", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Cimdiņi
3762900050017Zemes un būvju īpašums"Čubulti", Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Čubulti
Citi nosaukumi: Čubulti
3862900060097Zemes un būvju īpašums"Dainas", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Dainas
3962900060314Zemes un būvju īpašums"Dāris", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Dāris
4062900060075Zemes un būvju īpašums"Dimanti", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Dimanti
4162900020076Zemes un būvju īpašums"Dižošnieki", Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Dižošnieki
4262900020062Zemes un būvju īpašums"Dižozoli", Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Dižozoli
4362900060057Zemes un būvju īpašums"Dravnieki", Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Dravnieki
Citi nosaukumi: Dravnieki
4462900030036Zemes un būvju īpašums"Druvas", Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Druvas
4562900030042Zemes un būvju īpašums"Dzintari", Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Dzintari
Citi nosaukumi: Dzintari
4662900030027Zemes un būvju īpašums"Eglenieki", Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Eglieni
4762900060136Zemes un būvju īpašums"Ezermaļi", Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Ezermaļi
Citi nosaukumi: Ezermaļi
4862900030041Zemes un būvju īpašums"Ģērveļi", Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Ģērveļi
4962900060063Zemes un būvju īpašums"Goblejas", Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Goblejas
5062900070047Zemes un būvju īpašums"Graudiņi", Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Graudiņi
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".