Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 129 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
162900060028Zemes un būvju īpašums"Ainavas", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Ainavas
262900060278Zemes un būvju īpašums"Ambulance", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Ambulance
362909000025Dzīvokļa īpašums"Ambulance" - 1, Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
462909000043Dzīvokļa īpašums"Ambulance" - 2, Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
562909000022Dzīvokļa īpašums"Ambulance" - 3, Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
662909000044Dzīvokļa īpašums"Ambulance" - 4, Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
762909000027Dzīvokļa īpašums"Ambulance" - 5, Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
862909000058Dzīvokļa īpašums"Ambulance" - 6, Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
962909000054Dzīvokļa īpašums"Ambulance" - 7, Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
1062900060310Zemes un būvju īpašums"Asari", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Asari
1162900060321Zemes un būvju īpašums"Atmodas", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Atmodas
1262900060163Zemes un būvju īpašums"Atvari", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Atvari
1362900060112Zemes un būvju īpašums"Bāliņi", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Bāliņi
1462900060069Zemes un būvju īpašums"Baptistu baznīca", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Baptistu baznīca
1562900060276Zemes un būvju īpašums"Bites", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Bites
1662900060168Zemes un būvju īpašums"Cimdiņi", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Cimdiņi
1762900060097Zemes un būvju īpašums"Dainas", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Dainas
1862900060314Zemes un būvju īpašums"Dāris", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Dāris
1962900060075Zemes un būvju īpašums"Dimanti", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Dimanti
2062900060182Zemes un būvju īpašums"Gravas", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Gravas
2162900060119Zemes un būvju īpašums"Griezes", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Griezes
2262900060177Zemes un būvju īpašums"Gundegas", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Gundegas
2362900060071Zemes un būvju īpašums"Indrāni", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Indrāni
2462900060175Zemes un būvju īpašums"Kalni", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Kalni
2562900060188Zemes un būvju īpašums"Kalnmaļi", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Kalnmaļi
2662900060149Zemes un būvju īpašums"Kārklēni", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Kārklēni
2762900060089Zemes un būvju īpašums"Lagzdiņas", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Lagzdiņas
2862900060286Zemes un būvju īpašums"Lapiņu šķūnis", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Lapiņu šķūnis
2962900060213Zemes un būvju īpašums"Māliņi", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Māliņi
3062900060164Zemes un būvju īpašums"Niedras", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Niedras
3162900060284Zemes un būvju īpašums"Pagastmāja", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Pagastmāja
Citi nosaukumi: Pagasta māja, Snēpeles pagasta bibliotēka
3262900060059Zemes un būvju īpašums"Pakalni", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Pakalni
3362900060082Zemes un būvju īpašums"Pīlādži", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Pīlādži
3462900060218Zemes un būvju īpašums"Pļaviņas", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Pļaviņas
3562900060106Zemes un būvju īpašums"Riekstiņi", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Riekstiņi
3662900060034Zemes un būvju īpašums"Rieti", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Rieti
3762900060108Zemes un būvju īpašums"Šalkas", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Šalkas
3862900060086Zemes un būvju īpašums"Saulgrieži", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Saulgrieži
3962900060185Zemes un būvju īpašums"Saulieši", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Saulieši
4062900060122Zemes un būvju īpašums"Silavas", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Silavas
4162900060287Zemes un būvju īpašums"Skola", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Skola
Citi nosaukumi: Snēpeles muiža
4262900060222Zemes un būvju īpašums"Smilgas", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Smilgas
4362900060279Zemes un būvju īpašums"Sniedzes", Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Nosaukums: Sniedzes
4462909000036Dzīvokļa īpašums"Sniedzes" - 1, Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
4562909000021Dzīvokļa īpašums"Sniedzes" - 2, Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
4662909000037Dzīvokļa īpašums"Sniedzes" - 3, Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
4762909000030Dzīvokļa īpašums"Sniedzes" - 4, Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
4862909000059Dzīvokļa īpašums"Sniedzes" - 5, Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
4962909000045Dzīvokļa īpašums"Sniedzes" - 6, Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
5062909000032Dzīvokļa īpašums"Sniedzes" - 7, Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".