Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 93 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180700083590Zemes un būvju īpašums"Ērkšķrozītes", Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
280700081609Zemes un būvju īpašums"Jaunāres", Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Jaunāres
380700081969Zemes un būvju īpašumsBebru iela 1, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 1
480700081970Zemes un būvju īpašumsBebru iela 2, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 2
580700081971Zemes un būvju īpašumsBebru iela 3, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 3
680700081972Zemes un būvju īpašumsBebru iela 4, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 4
780700081973Zemes un būvju īpašumsBebru iela 5, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 5
880700081974Zemes un būvju īpašumsBebru iela 6, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 6
980700081975Zemes un būvju īpašumsBebru iela 7, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 7
1080700081976Zemes un būvju īpašumsBebru iela 8, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 8
1180700081977Zemes un būvju īpašumsBebru iela 9, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 9
1280700081978Zemes un būvju īpašumsBebru iela 10, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
1380700081979Zemes un būvju īpašumsBebru iela 11, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 11
1480700081980Zemes un būvju īpašumsBebru iela 12, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 12
1580700081981Zemes un būvju īpašumsBebru iela 13, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 13
1680700081982Zemes un būvju īpašumsBebru iela 14, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
1780700081983Zemes un būvju īpašumsBebru iela 15, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 15
1880700081920Zemes un būvju īpašumsBebru iela 16, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
1980700081985Zemes un būvju īpašumsBebru iela 17, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 17
2080700081984Zemes un būvju īpašumsBebru iela 18, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 18
2180700081987Zemes un būvju īpašumsBebru iela 19, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 19
2280700081986Zemes un būvju īpašumsBebru iela 20, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 20
2380700081989Zemes un būvju īpašumsBebru iela 21, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 21
2480700081988Zemes un būvju īpašumsBebru iela 22, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 22
2580700081991Zemes un būvju īpašumsBebru iela 23, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 23
2680700081990Zemes un būvju īpašumsBebru iela 24, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 24
2780700081993Zemes un būvju īpašumsBebru iela 25, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 25
2880700081997Zemes un būvju īpašumsBebru iela 26, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 26
2980700081995Zemes un būvju īpašumsBebru iela 27, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 27
3080700081994Zemes un būvju īpašumsBebru iela 28, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 28
3180700081992Zemes un būvju īpašumsBebru iela 29, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 29
3280700081996Zemes un būvju īpašumsBebru iela 30, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 30
3380700081999Zemes un būvju īpašumsBebru iela 31, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 31
3480700082066Zemes un būvju īpašumsBebru iela 32, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 32
3580700082002Zemes un būvju īpašumsBebru iela 33, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 33
3680700082067Zemes un būvju īpašumsBebru iela 34, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 34
3780700082003Zemes un būvju īpašumsBebru iela 35, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 35
3880700082068Zemes un būvju īpašumsBebru iela 36, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 36
3980700082004Zemes un būvju īpašumsBebru iela 37, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 37
4080700082069Zemes un būvju īpašumsBebru iela 38, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 38
4180700082005Zemes un būvju īpašumsBebru iela 39, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 39
4280700082070Zemes un būvju īpašumsBebru iela 40, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 40
4380700082006Zemes un būvju īpašumsBebru iela 41, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 41
4480700082071Zemes un būvju īpašumsBebru iela 42, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 42
4580700082007Zemes un būvju īpašumsBebru iela 43, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 43
4680700082072Zemes un būvju īpašumsBebru iela 44, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
4780700082008Zemes un būvju īpašumsBebru iela 45, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 45
4880700082073Zemes un būvju īpašumsBebru iela 46, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
4980700082009Zemes un būvju īpašumsBebru iela 47, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 47
5080700082075Zemes un būvju īpašumsBebru iela 49, Skujnieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bebru iela 49
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati