Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Kuldīgas novads » Kuldīga » Skrundas iela » Mājas

1. - 50. no 204 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
162010230020Zemes un būvju īpašumsSkrundas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: Skrundas iela 1
262010230001Zemes un būvju īpašumsSkrundas iela 3, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: Skrundas iela 3
362010270028Zemes un būvju īpašumsSkrundas iela 4, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: Skrundas iela 4
462019002553Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 4 - 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
562019003475Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 4 - 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
662019003062Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 4 - 3, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
762019003459Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 4 - 4, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
862019002136Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 4 - 5, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
962019003233Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 4 - 6, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
1062010230051Zemes un būvju īpašumsSkrundas iela 5, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: Skrundas iela 5
1162019002886Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 5 - 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
1262019002258Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 5 - 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
1362019001858Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 5 - 3, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
1462019001806Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 5 - 5, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
1562019002131Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 5 - 6, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
1662010270010Zemes un būvju īpašumsSkrundas iela 6, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: Skrundas iela 6
1762010230012Zemes un būvju īpašumsSkrundas iela 7, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
1862019001873Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 7 - 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
1962019001635Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 7 - 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
2062019002938Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 7 - 3, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
2162019000245Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 7 - 5, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
2262010270011Zemes un būvju īpašumsSkrundas iela 8, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: Skrundas iela 8
2362010240002Zemes un būvju īpašumsSkrundas iela 9, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: Skrundas iela 9
2462019001840Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 9 - 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
2562019000088Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 9 - 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
2662019002636Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 9 - 3, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
2762019001705Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 9 - 4, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
2862010270012Zemes un būvju īpašumsSkrundas iela 10, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: Skrundas iela 10
2962019003361Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 10 - 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
3062019003362Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 10 - 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
3162019003363Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 10 - 3, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
3262019003364Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 10 - 4, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
3362019003365Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 10 - 5, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
3462019003358Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 10A - 6, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
3562019003359Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 10A - 7, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
3662010240003Zemes un būvju īpašumsSkrundas iela 11, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: Skrundas iela 11
3762019003231Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 11 - 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
3862019001803Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 11 - 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
3962019001774Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 11 - 3, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
4062019000913Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 11 - 5, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
4162010240004Zemes un būvju īpašumsSkrundas iela 11A, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: Skrundas iela 11A
4262019000887Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 11A - 10, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
4362019000888Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 11A - 11, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
4462010270026Zemes un būvju īpašumsSkrundas iela 12, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
4562019001503Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 12 - 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
4662019003433Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 12 - 3, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
4762019001522Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 12 - 4, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
4862019002065Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 12 - 7, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
4962019001504Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 12 - 8, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
5062019001588Dzīvokļa īpašumsSkrundas iela 12 - 9, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".