Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 623 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
144905010009Būvju īpašums"1", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Pašuliene 1
244900080007Zemes un būvju īpašums"1", Rauda, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Rauda 1
344900080008Zemes un būvju īpašums"1A", Rauda, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Rauda 1A
444905010010Būvju īpašums"2", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Pašuliene 2
544900080018Zemes un būvju īpašums"2", Rauda, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Rauda 2
644900010015Zemes un būvju īpašums"3", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Maijpuķītes
744905010011Būvju īpašums"3", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Pašuliene 3
844905010012Būvju īpašums"4", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Pašuliene 4
944909000019Dzīvokļa īpašums"4" - 7, Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
1044909000018Dzīvokļa īpašums"4" - 10, Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
1144909000016Dzīvokļa īpašums"4" - 21, Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
1244909000017Dzīvokļa īpašums"4" - 22, Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
1344909000011Dzīvokļa īpašums"4" - 27, Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
1444905010013Būvju īpašums"5", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Pašuliene 5
1544909000010Dzīvokļa īpašums"5" - 9, Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
1644905010014Būvju īpašums"6", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Pašuliene 6
1744909000008Dzīvokļa īpašums"6" - 33, Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
1844909000007Dzīvokļa īpašums"6" - 44, Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Pašuliene māja 6-044,045
1944905010015Būvju īpašums"7", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Pašuliene 7
2044905010016Būvju īpašums"7A", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Pašuliene 7A
2144900010004Zemes un būvju īpašums"11", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
2244900080027Zemes un būvju īpašums"Ābeļkalni", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Ābeļkalni
2344900030038Zemes un būvju īpašums"Āboli", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Āboli
2444900060164Zemes un būvju īpašums"Ādmiņi", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Ādmiņi
2544905060002Būvju īpašums"Ādmiņi", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Ādmiņi
2644900060039Zemes un būvju īpašums"Ādmiņi 1", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Admini-1
2744900060037Zemes un būvju īpašums"Ādmiņi 2", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Admiņi-2
2844900050013Zemes un būvju īpašums"Ainavas", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Ainavas
2944900020084Zemes un būvju īpašums"Aizkalni", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Aizkalni
3044900020087Zemes un būvju īpašums"Aizupes", Šēdere, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Spirta Dedzinātava
3144900050016Zemes un būvju īpašums"Akmeņpils", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Akmeņpils
3244900080026Zemes un būvju īpašums"Albānijas", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Albānijas
3344900020071Zemes un būvju īpašums"Altāni", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Altāni
Citi nosaukumi: Altāni
3444900090007Zemes un būvju īpašums"Apiņi", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Apiņi
3544900020053Zemes un būvju īpašums"Apses", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Apses
Citi nosaukumi: Apses
3644900060023Zemes un būvju īpašums"Arodi", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Arodi
3744900050005Zemes un būvju īpašums"Atvari", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Atvari
3844900020163Zemes un būvju īpašums"Ausmas", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Ausmas
3944905020018Būvju īpašums"Ausmas", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
4044900020006Zemes un būvju īpašums"Avoti", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Avoti
4144900080125Zemes un būvju īpašums"Baloži", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Baloži
4244900030065Zemes un būvju īpašums"Balvas", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Balvas
4344900020026Zemes un būvju īpašums"Barsukine", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Barsukine
Citi nosaukumi: Barsukine
4444900030059Zemes un būvju īpašums"Baumaņi", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Baumaņi
4544900020185Zemes un būvju īpašums"Bērzezeri", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Bērzezeri
Citi nosaukumi: Bērzezeri
4644900030080Zemes un būvju īpašums"Bērziņi", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Bērziņi
Citi nosaukumi: Bērziņi
4744900090115Zemes un būvju īpašums"Bērziņi 1", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Bērziņi, 1
4844900090116Zemes un būvju īpašums"Bērziņi 2", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Bērziņi, 2
4944900090117Zemes un būvju īpašums"Bērziņi 3", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Bērziņi 3
5044905090024Būvju īpašums"Bērziņi 3", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Īpašuma dati atjaunoti: 13.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".