Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 119 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180700110172Zemes un būvju īpašums"Alksnāji", Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Alksnāji
280700110226Zemes un būvju īpašums"Ķēniņi", Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Ķēniņi
380700110342Zemes un būvju īpašums"Ķērpīši", Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Ķērpīši
480700110112Zemes un būvju īpašums"Krūkļi", Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: SIA Krūkļi
580700110360Zemes un būvju īpašums"Kungi", Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Kungi
680700110002Zemes un būvju īpašums"Lejas Kalniņi", Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Lejaskalniņi
780700110442Zemes un būvju īpašums"Mazmūrnieki", Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Mazmūrnieki
880700110361Zemes un būvju īpašums"Mežabrieži", Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Mežabrieži
980700110387Zemes un būvju īpašums"Meža pīlādži", Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Meža pīlādži
1080700110181Zemes un būvju īpašums"Mežcelmi", Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Mežcelmi
1180700110341Zemes un būvju īpašums"Mežragi", Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Mežragi
1280700110051Zemes un būvju īpašums"Mūrnieki", Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Mūrnieki
1380700110186Zemes un būvju īpašums"Pavasari", Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Pavasari
1480700110103Zemes un būvju īpašums"Sierūži", Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Sierūži
1580700110285Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 10, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Celmiņu iela 10
1680700110286Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 12, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Celmiņu iela 12
1780700110309Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 14, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Celmiņu iela 14
1880700110310Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 16, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Celmiņu iela 16
1980700110311Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 18, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Celmiņu iela 18
2080700110332Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 20, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Celmiņu iela 20
2180700110331Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 22, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Celmiņu iela 22
2280700110330Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 24, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Celmiņu iela 24
2380700110329Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 26, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Celmiņu iela 26
2480700110328Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 28, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Celmiņu iela 28
2580700110287Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 29, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Celmiņu iela 29
2680700110327Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 30, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Celmiņu iela 30
2780700110288Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 31, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Celmiņu iela 31
2880700110326Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 32, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Celmiņu iela 32
2980700110048Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 33, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Celmiņu iela 33
3080700110325Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 34, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Celmiņu iela 34
3180700110308Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 35, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Celmiņu iela 35
3280700110324Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 36, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
3380700110312Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 37, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Celmiņu iela 37
3480700110323Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 38, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Celmiņu iela 38
3580700110313Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 39, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Celmiņu iela 39
3680700110322Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 40, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Celmiņu iela 40
3780700110314Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 41, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
3880700110321Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 42, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Celmiņu iela 42
3980700110315Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 43, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
4080700110316Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 45, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
4180700110300Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 46, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Celmiņu iela 46
4280700110317Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 47, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
4380700110299Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 48, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Celmiņu iela 48
4480700110318Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 49, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Celmiņu iela 49
4580700110298Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 50, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Celmiņu iela 50
4680700110319Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 51, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Celmiņu iela 51
4780700110272Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 52, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Celmiņu iela 52
4880700110320Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 53, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Celmiņu iela 53
4980700110271Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 54, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Celmiņu iela 54
5080700110301Zemes un būvju īpašumsCelmiņu iela 55, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Celmiņu iela 55
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati