Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 421 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
184620010011Zemes un būvju īpašums"Ābeles", Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Nosaukums: Ābeles
284620020015Zemes un būvju īpašums"Abrupji", Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Nosaukums: Vecabrupji
384620040015Zemes un būvju īpašums"Airītes", Kursīši, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Nosaukums: Airītes
484620040797Zemes un būvju īpašums"Aizupji", Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Nosaukums: Aizupji
584629000035Dzīvokļa īpašums"Akmeņdziras" - 1, Kursīši, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Citi nosaukumi: Akmeņdziras
684629000034Dzīvokļa īpašums"Akmeņdziras" - 2, Kursīši, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Citi nosaukumi: Akmeņdziras
784629000036Dzīvokļa īpašums"Akmeņdziras" - 3, Kursīši, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Citi nosaukumi: Akmeņdziras
884629000048Dzīvokļa īpašums"Akmeņdziras" - 4, Kursīši, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Citi nosaukumi: Akmeņdziras
984620040284Zemes un būvju īpašums"Alksnīši", Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Nosaukums: Alksnīši
1084620040676Zemes un būvju īpašums"Anītes", Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Nosaukums: Anītes
1184625040027Būvju īpašums"Aptiekas", Kursīši, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
1284620040168Zemes un būvju īpašums"Aptiekas", Kursīši, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Nosaukums: Aptiekas
1384620050007Zemes un būvju īpašums"Āraiši", Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Nosaukums: Āraiši
1484620040221Zemes un būvju īpašums"Atkalni", Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Nosaukums: Atkalni
Citi nosaukumi: Atkalni
1584620040264Zemes un būvju īpašums"Audziras", Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Nosaukums: Audziras
Citi nosaukumi: Audziras
1684620040536Zemes un būvju īpašums"Avoti", Kursīši, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Nosaukums: Avoti
1784629000025Dzīvokļa īpašums"Avoti" - 1, Kursīši, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
1884629000061Dzīvokļa īpašums"Avoti" - 2, Kursīši, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
1984629000060Dzīvokļa īpašums"Avoti" - 3, Kursīši, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
2084629000150Dzīvokļa īpašums"Avoti" - 5, Kursīši, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
2184629000164Dzīvokļa īpašums"Avoti" - 6, Kursīši, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
2284629000104Dzīvokļa īpašums"Avoti" - 9, Kursīši, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
2384629000133Dzīvokļa īpašums"Avoti" - 10, Kursīši, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
2484629000148Dzīvokļa īpašums"Avoti" - 11, Kursīši, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
2584620040206Zemes un būvju īpašums"Baļķi", Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Nosaukums: Baļķi
Citi nosaukumi: Baļķi
2684620040074Zemes un būvju īpašums"Baloži", Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Nosaukums: Baloži
Citi nosaukumi: Baloži
2784620050133Zemes un būvju īpašums"Barakas", Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Nosaukums: Barakas
2884620040103Zemes un būvju īpašums"Bērzi", Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Nosaukums: Bērzi
2984620050011Zemes un būvju īpašums"Bērzkalni", Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Nosaukums: Bērzkalni
Citi nosaukumi: Bērzkalni
3084620040651Zemes un būvju īpašums"Bērzmaļi", Kursīši, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Nosaukums: "Bērzmaļi" garāža nr.1
3184620040437Zemes un būvju īpašums"Bērzmalīši", Kursīši, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Nosaukums: Bērzmalīši
3284620050160Zemes un būvju īpašums"Bētiņi", Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Nosaukums: Bētiņi
Citi nosaukumi: Bētiņi
3384620040153Zemes un būvju īpašums"Biksas", Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Nosaukums: Biksas
3484625040029Būvju īpašums"Biksas", Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
3584620050204Zemes un būvju īpašums"Birzītes", Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Nosaukums: Birzītes
3684629000046Dzīvokļa īpašums"Birzītes" - 1, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
3784629000106Dzīvokļa īpašums"Birzītes" - 2, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
3884620050090Zemes un būvju īpašums"Birznieki", Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Nosaukums: Birznieciņi
Citi nosaukumi: Birznieki
3984625050001Būvju īpašums"Birznieki", Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Nosaukums: Birznieki
Citi nosaukumi: Birznieki
4084629000113Dzīvokļa īpašums"Birznieki" - 1, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Citi nosaukumi: Birznieki
4184629000114Dzīvokļa īpašums"Birznieki" - 2, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Citi nosaukumi: Birznieki
4284620010013Zemes un būvju īpašums"Brīvkalni", Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Nosaukums: Brīvkalni
4384620030002Zemes un būvju īpašums"Brūveļi", Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Nosaukums: Brūveļi
Citi nosaukumi: Brūveļi
4484620040574Zemes un būvju īpašums"Brūzilas", Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Nosaukums: Brūzilas
4584620050115Zemes un būvju īpašums"Bruzilas", Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Nosaukums: Bruzilas
Citi nosaukumi: Bruzilas
4684620040142Zemes un būvju īpašums"Būdas", Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Nosaukums: Būdas
Citi nosaukumi: Būdas
4784620040096Zemes un būvju īpašums"Butnāri", Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Nosaukums: Butnāri
Citi nosaukumi: Butnāri
4884625040030Būvju īpašums"Butnāri", Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Citi nosaukumi: Butnāri
4984620040202Zemes un būvju īpašums"Celmi", Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Nosaukums: Celmi
5084620050014Zemes un būvju īpašums"Celmiņi", Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Nosaukums: Celmiņi
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".