Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 5649 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180310140099Zemes un būvju īpašums"Ābeļkalni", Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2118
Nosaukums: Ābeļkalni
280310030016Zemes un būvju īpašums"Abītes", Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2118
Nosaukums: Abītes
380310090040Zemes un būvju īpašums"Āboliņi", Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2121
Nosaukums: Āboliņi
480310010306Zemes un būvju īpašums"Acone 1", Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Acone Nr.1
580319000764Dzīvokļa īpašums"Acone 1", Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Acone Nr.1 - 601
680319000549Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 1, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Acone 1-1
780319001617Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 1A, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
880319001572Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 1B, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
980319000653Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 2, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Acone 1-2
1080319000552Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 3, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Acone 1-3
1180319000519Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 4, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Acone 1 dz. 4
1280319000460Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 5, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Dzīvojamā māja Acone 1-5
1380319000379Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 6, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Dzīvojamā māja Acone Nr.1 Dz. Nr.6
1480319000595Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 7, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
1580319000432Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 8, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Acone Nr.1,dz.8
1680319000351Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 9, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Dzīvojamā māja Acone Nr.1 Dz. Nr.9
1780319000546Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 10, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Acone 1 - 10
1880319000602Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 11, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Acone 1 - 11
1980319000349Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 12, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Dzīvojamā māja Acone Nr.1 Dz. Nr.12
2080319000365Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 13, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Dzīvojamā māja Acone Nr.1 Dz. Nr.13
2180319001641Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 14, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
2280319000892Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 15, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
2380319000912Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 16, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
2480319000399Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 17, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Dzīvojamā māja Acone Nr.1
2580319001635Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 18, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
2680319000496Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 19, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Dzīvojamā māja Acone Nr.1-19
2780319000355Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 20, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Acone, dzīvojamā māja 1- 20
2880319001607Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 21, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
2980319000364Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 22, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Dzīvojamā māja Acone Nr.1 Dz. Nr.22
3080319001383Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 23, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Acone 1 - 23
3180319000723Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 24, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Acone 1-24
3280319000738Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 25, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Acone Nr.1- 25
3380319000649Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 26, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Acone 1-26
3480319000381Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 27, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Dzīvojamā māja Nr.1 Dz. Nr.27
3580319000452Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 28, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Acone dzīvojamā māja 1,dz.28
3680319000525Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 29, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Acone 1 dz. 29
3780319000415Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 30, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
3880319000561Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 31, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Acone 1-31
3980319000566Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 32, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Acone 1-32
4080319000361Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 33, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
4180319000715Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 34, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Acone 1-34
4280319000362Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 35, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Dzīvojamā māja Acone Nr.1 Dz. Nr.35
4380319000593Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 36, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Acone 1-36
4480319000374Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 37, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Dzīvojamā māja Acone Nr.1 Dz. Nr.37
4580319000763Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 38, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
4680319000418Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 39, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Dzīvojamā māja Acone Nr.1-39
4780319000837Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 40, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
4880319000669Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 41, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Acone 1-41
4980319000360Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 42, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Nosaukums: Dzīvojamā māja Acone Nr.4 Dz. Nr.42
5080319000476Dzīvokļa īpašums"Acone 1" - 43, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119
Īpašuma dati atjaunoti: 19.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".