Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 1200 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
166720050025Zemes un būvju īpašums"Ābelīši", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4054
Nosaukums: Ābelīši
Citi nosaukumi: Ābelīši
266720100021Zemes un būvju īpašums"Ābelītes", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Ābelītes
366720070160Zemes un būvju īpašums"Ādambergi", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Ādambergi
466720040236Zemes un būvju īpašums"Adelaida", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Melderi
566720020004Zemes un būvju īpašums"Adināji", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Adināji
Citi nosaukumi: Adināji
666720070057Zemes un būvju īpašums"Aijas", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Aijas 1
766720040021Zemes un būvju īpašums"Airītes", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Airītes
866720040195Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Aiviekstes
966720040121Zemes un būvju īpašums"Aizkalni", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Aizkalni
1066720030041Zemes un būvju īpašums"Aizpurvi", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4054
Nosaukums: Aizpurvi
Citi nosaukumi: Aizpurvi
1166720040152Zemes un būvju īpašums"Aizsargi", Vecsalaca, Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Aizsargi
1266720040149Zemes un būvju īpašums"Aizsargi 3", Vecsalaca, Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Aizsargi 3
1366720040310Zemes un būvju īpašums"Aka Upeslīči", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Aka Upeslīči
1466720040067Zemes un būvju īpašums"Akmeņgravas", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Akmeņgravas
1566720010045Zemes un būvju īpašums"Akmeņi", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Akmeņi
Citi nosaukumi: Akmeņi
1666720040102Zemes un būvju īpašums"Akmeņkalni", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Akmeņkalni
Citi nosaukumi: Akmeņkalni
1766720010051Zemes un būvju īpašums"Akmeņlīdumi", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Akmeņlīdumi
1866720100048Zemes un būvju īpašums"Akmeņteiči", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Akmeņteiči
1966720020079Zemes un būvju īpašums"Aldas", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Aldas
2066350010011Zemes un būvju īpašums"Alfa", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Alfas
2166355010002Būvju īpašums"Alfa", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
2266355010003Būvju īpašums"Aļģes", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Citi nosaukumi: Aļģes
2366350010024Zemes un būvju īpašums"Aļģes", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Pērnavas iela 87
Citi nosaukumi: Aļģes
2466720010082Zemes un būvju īpašums"Alkšņi", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Alkšņi
2566720090213Zemes un būvju īpašums"Altaji Nr. 3", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4054
Nosaukums: Altaji Nr.3
2666729000243Dzīvokļa īpašums"Altaji Nr. 3" - 1, Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4054
2766729000240Dzīvokļa īpašums"Altaji Nr. 3" - 2, Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4054
2866729000280Dzīvokļa īpašums"Altaji Nr. 3" - 3, Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4054
2966729000244Dzīvokļa īpašums"Altaji Nr. 3" - 4, Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4054
3066350010052Zemes un būvju īpašums"Annas", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Annas
3166350010065Zemes un būvju īpašums"Annas 1", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Annas 1
3266350010064Zemes un būvju īpašums"Annas 2", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Annas 2
3366720040234Zemes un būvju īpašums"Annsmuiža", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Lielupmaļi
3466720110018Zemes un būvju īpašums"Antras", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Antras
3566720100074Zemes un būvju īpašums"Apiņi", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Apiņi
Citi nosaukumi: Apiņi
3666725100005Būvju īpašums"Apiņi", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Apiņi
Citi nosaukumi: Apiņi
3766720010035Zemes un būvju īpašums"Apogi", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Apogi
3866720010002Zemes un būvju īpašums"Apses", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Apses
Citi nosaukumi: Apses
3966720030051Zemes un būvju īpašums"Apškalni", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4054
Nosaukums: Apškalni
4066725030001Būvju īpašums"Apškalni", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4054
4166720090189Zemes un būvju īpašums"Arupes", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4054
Nosaukums: Arupes
4266720100034Zemes un būvju īpašums"Asari", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Asari
4366720070542Zemes un būvju īpašums"Ataudziņas", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Ataudziņas
4466720070407Zemes un būvju īpašums"Ataugas", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Ataugas
4566729000289Dzīvokļa īpašums"Ataugas" - 1, Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
4666729000283Dzīvokļa īpašums"Ataugas" - 2, Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
4766729000062Dzīvokļa īpašums"Ataugas" - 3, Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
4866729000174Dzīvokļa īpašums"Ataugas" - 4, Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
4966729000063Dzīvokļa īpašums"Ataugas" - 5, Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
5066350010105Zemes un būvju īpašums"Aukas", Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV-4033
Nosaukums: Aukas
Īpašuma dati atjaunoti: 22.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".