Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Bauskas novads » Bauska » Rūpniecības iela » Mājas

1. - 42. no 42 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
140010030071Zemes un būvju īpašumsRūpniecības iela 2, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Rūpniecības iela 2
240010030072Zemes un būvju īpašumsRūpniecības iela 4, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Rūpniecības iela 4
340010030073Zemes un būvju īpašumsRūpniecības iela 6, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Rūpniecības iela 6
440010030036Zemes un būvju īpašumsRūpniecības iela 7, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Rūpniecības iela 7
540010030075Zemes un būvju īpašumsRūpniecības iela 9, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Rūpniecības iela 9
640010030192Zemes un būvju īpašumsRūpniecības iela 9A, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Rūpniecības iela 9A
740010030126Zemes un būvju īpašumsRūpniecības iela 10, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Rūpniecības iela 10
840010030110Zemes un būvju īpašumsRūpniecības iela 11, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Rūpniecības iela 11
Citi nosaukumi: Vecais tirgus
940010030167Zemes un būvju īpašumsRūpniecības iela 11A, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Rūpniecības iela 11A
1040010030077Zemes un būvju īpašumsRūpniecības iela 12, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Rūpniecības iela 12
1140010030009Zemes un būvju īpašumsRūpniecības iela 13, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Rūpniecības iela 13
1240010030028Zemes un būvju īpašumsRūpniecības iela 14, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Rūpniecības iela 14
1340010030078Zemes un būvju īpašumsRūpniecības iela 15, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Rūpniecības iela 15
1440010030029Zemes un būvju īpašumsRūpniecības iela 16, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Rūpniecības iela 16
1540010030079Zemes un būvju īpašumsRūpniecības iela 17, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Rūpniecības iela 17
1640010030127Zemes un būvju īpašumsRūpniecības iela 18, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Rūpniecības iela 18
1740019000034Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 18 - 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
1840019000378Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 18 - 2, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
1940019002551Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 18 - 3, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
2040019003393Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 18 - 4, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
2140019002519Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 18 - 5, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
2240019000379Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 18 - 7, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
2340019002552Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 18 - 8, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
2440019002553Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 18 - 9, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
2540010030080Zemes un būvju īpašumsRūpniecības iela 19, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Rūpniecības iela 19
2640010030128Zemes un būvju īpašumsRūpniecības iela 20, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Rūpniecības iela 20
2740019002941Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 20 - 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
2840019001685Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 20 - 2, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
2940019000137Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 20 - 3, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
3040019000829Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 20 - 4, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
3140019000023Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 20 - 5, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
3240019002554Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 20 - 6, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
3340019002555Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 20 - 7, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
3440019000083Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 20 - 8, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
3540015030012Būvju īpašumsRūpniecības iela 22, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Rūpniecības iela 22
3640010030037Zemes un būvju īpašumsRūpniecības iela 24, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Rūpniecības iela 24
3740010030024Zemes un būvju īpašumsRūpniecības iela 26, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Rūpniecības iela 26
3840019003428Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 26 - 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
3940019003427Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 26 - 2, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
4040019003426Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 26 - 3, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
4140019003425Dzīvokļa īpašumsRūpniecības iela 26 - 4, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
4240010030081Zemes un būvju īpašumsRūpniecības iela 28, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Rūpniecības iela 28
Īpašuma dati atjaunoti: 22.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".