Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 712 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
176660090052Zemes un būvju īpašums"Ābeles", Muktupāveli, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5327
Nosaukums: Ābeles
276660030023Zemes un būvju īpašums"Ābelītes", Kivlenieki, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5328
Nosaukums: Ābelītes
376660030088Zemes un būvju īpašums"Āboli", Oškalnieši, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5328
Nosaukums: Āboli
476660090325Zemes un būvju īpašums"Aigas", Kūkusiliņi, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5316
Nosaukums: Aigas
576660090496Zemes un būvju īpašums"Ainava", Kūkas, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5316
Nosaukums: Pļavu Ainava
676665030002Būvju īpašums"Aizpūre 2", Aizpore, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5328
776660010050Zemes un būvju īpašums"Aizupes", Gercāni, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5316
Nosaukums: Aizupes
876660010052Zemes un būvju īpašums"Aizupītes", Gercāni, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5316
Nosaukums: Gundegas
976660050126Zemes un būvju īpašums"Akācijas", Mālnieki, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5327
Nosaukums: Akācijas
1076660090246Zemes un būvju īpašums"Akmeņsala", Muktupāveli, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5327
Nosaukums: Akmeņsala
1176660090045Zemes un būvju īpašums"Alejas", Muktupāveli, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5327
Nosaukums: Aleja
1276660110046Zemes un būvju īpašums"Alekseji", Jaunbirzāki, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5316
1376660080086Zemes un būvju īpašums"Alkšņi", Drēņi, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5316
Nosaukums: Alkšņi
1476660050075Zemes un būvju īpašums"Alkšņu Lejas", Švirksti, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5327
Nosaukums: Alkšņu lejas
1576660030144Zemes un būvju īpašums"Anastasijas", Novomisle, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5328
Nosaukums: Lakstīgalkalns
1676660050056Zemes un būvju īpašums"Ancānu mājas", Švirksti, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5327
Nosaukums: Ancānu mājas
1776660110129Zemes un būvju īpašums"Andrejevi", Jaunbirzāki, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5316
1876660090296Zemes un būvju īpašums"Annes", Kūkusiliņi, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5316
Nosaukums: Pēternieki
1976660050067Zemes un būvju īpašums"Aparene", Švirksti, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5327
Nosaukums: Aparene
2076660100161Zemes un būvju īpašums"Apināji", Vilmenieši, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5327
Nosaukums: Apināji
2176665100017Būvju īpašums"Apināji", Vilmenieši, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5327
2276660090083Zemes un būvju īpašums"Apsītes", Knutenīca, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5327
Nosaukums: Apsītes
2376660030054Zemes un būvju īpašums"Aptekas", Kivlenieki, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5328
Nosaukums: Aptekas
2476660030029Zemes un būvju īpašums"Aptekas 1", Kivlenieki, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5328
Nosaukums: Aptekas 1
2576660080016Zemes un būvju īpašums"Araiši", Kalvāni, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5316
Nosaukums: Araiši
2676660060160Zemes un būvju īpašums"Arāji", Druvas, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5328
Nosaukums: Arāji
2776660080122Zemes un būvju īpašums"Āres", Pētermuiža, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5316
Nosaukums: Āres
2876660010001Zemes un būvju īpašums"Ataugas", Dzalbi, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5316
Nosaukums: Ataugas
2976660050087Zemes un būvju īpašums"Atpūtnieki", Sproģi, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5327
3076660090104Zemes un būvju īpašums"Atvars", Muktupāveli, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5327
Nosaukums: Bitītes-Apbūves zeme Nr. 5
3176660100013Zemes un būvju īpašums"Audres", Rubeņi, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5327
Nosaukums: Audres
3276660110037Zemes un būvju īpašums"Avenājs", Jaunbirzāki, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5316
Nosaukums: Avenājs
3376660100165Zemes un būvju īpašums"Avenes", Babri, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5327
Nosaukums: Avenes
3476660080175Zemes un būvju īpašums"Avoti", Lojāni, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5316
Nosaukums: Avoti
3576660100562Zemes un būvju īpašums"Avotiņi", Gulbinski, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5327
Nosaukums: Avotiņi
3676660090318Zemes un būvju īpašums"Avotiņš", Kūkusiliņi, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5316
Nosaukums: Avotiņš
3776660060099Zemes un būvju īpašums"Āžudruva", Druvas, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5328
Nosaukums: Āžudruva
3876660090406Zemes un būvju īpašums"Baloži", Knutenīca, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5327
Nosaukums: Baloži
3976660080283Zemes un būvju īpašums"Baltupes", Drēņi, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5316
Nosaukums: Baltupes
4076660100291Zemes un būvju īpašums"Bārbala", Gulbinski, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5327
Nosaukums: Bārbala
4176660100184Zemes un būvju īpašums"Bebri", Babri, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5327
Nosaukums: Bebri
4276660080025Zemes un būvju īpašums"Bekas", Drēņi, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5316
Nosaukums: Alksnīši
4376660100490Zemes un būvju īpašums"Bērnu dārzs", Rožupe, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5327
Nosaukums: Bērnu dārzs
4476660060084Zemes un būvju īpašums"Bērzāres", Rubeņi, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5327
Nosaukums: Bērzāres
4576660090425Zemes un būvju īpašums"Bērziņi", Kūkas, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5316
Nosaukums: Bērziņi
4676660050111Zemes un būvju īpašums"Bērzītes", Mālkalni, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5327
Nosaukums: Bērzītes
4776665110002Būvju īpašums"Bērzupes", Stares, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5316
Nosaukums: Stares
4876660110137Zemes un būvju īpašums"Bērzupes", Stares, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5316
Nosaukums: Bērzupes
4976660110049Zemes un būvju īpašums"Birzāki", Jaunbirzāki, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5316
Nosaukums: Birzāki
5076660110114Zemes un būvju īpašums"Birzmaļi", Jaunbirzāki, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5316
Nosaukums: Birzmaļi
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".