Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Rīga » Rostokas iela » Mājas

1. - 50. no 1237 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101000932102Zemes un būvju īpašumsRostokas iela 2, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
201009187650Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 2 - 1, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
301009063875Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 2 - 2, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
401009198425Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 2 - 3, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
501009070389Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 2 - 4, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
601009072068Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 2 - 5, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
701009061014Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 2 - 6, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
801009120475Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 2 - 7, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
901009061978Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 2 - 8, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
1001009061217Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 2 - 9, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
1101009070897Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 2 - 10, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
1201009062411Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 2 - 11, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
1301009069131Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 2 - 12, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
1401009068953Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 2 - 13, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
1501009063689Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 2 - 14, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
1601009064284Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 2 - 15, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
1701009072248Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 2 - 16, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
1801009199177Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 2 - 17, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
1901009071390Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 2 - 18, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
2001009061395Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 2 - 19, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
2101009068849Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 2 - 20, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
2201009119372Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 2 - 21, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
2301009070621Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 2 - 22, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
2401009063563Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 2 - 23, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
2501009197122Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 2 - 24, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
2601000932103Zemes un būvju īpašumsRostokas iela 4, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
2701009039553Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 4 - 1, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
2801009060952Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 4 - 2, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
2901009063312Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 4 - 3, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
3001009063864Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 4 - 4, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
3101009071204Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 4 - 5, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
3201009039409Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 4 - 6, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
3301009039746Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 4 - 7, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
3401009074627Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 4 - 8, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
3501009071120Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 4 - 9, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
3601009185892Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 4 - 10, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
3701009063424Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 4 - 11, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
3801009012106Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 4 - 12, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
3901009063357Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 4 - 13, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
4001009063165Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 4 - 14, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
4101009072278Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 4 - 15, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
4201009072933Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 4 - 16, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
4301009069165Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 4 - 17, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
4401009037147Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 4 - 18, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
4501009062856Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 4 - 19, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
4601009063967Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 4 - 20, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
4701009039410Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 4 - 21, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
4801009062580Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 4 - 22, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
4901009064235Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 4 - 23, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
5001009064108Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 4 - 24, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".