Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Rīga » Rostokas iela » 52 » Dzīvokļi

1. - 37. no 37 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101000932067Zemes un būvju īpašumsRostokas iela 52, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
201009232130Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 1, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
301009174692Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 2, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
401009191470Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 3, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
501009174714Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 4, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
601009160058Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 5, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
701009195849Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 6, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
801009160656Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 7, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
901009236918Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 8, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
1001009177180Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 9, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
1101009177364Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 10, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
1201009212868Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 11, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
1301009175832Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 12, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
1401009177530Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 13, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
1501009160092Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 14, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
1601009178686Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 15, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
1701009178040Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 16, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
1801009176267Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 17, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
1901009169896Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 18, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
2001009175115Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 19, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
2101009178828Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 20, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
2201009231860Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 21, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
2301009160434Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 22, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
2401009175102Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 23, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
2501009177465Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 24, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
2601009235006Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 25, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
2701009160045Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 26, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
2801009171471Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 27, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
2901009177432Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 28, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
3001009232045Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 29, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
3101009170587Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 30, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
3201009159999Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 31, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
3301009176397Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 32, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
3401009170754Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 33, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
3501009235458Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 34, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
3601009174864Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 35, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
3701009160326Dzīvokļa īpašumsRostokas iela 52 - 36, Rīga, LV-1029
Apkaime: Zolitūde
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".