Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 1080 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101000920570Zemes un būvju īpašumsKaivas iela 9, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
201000920569Zemes un būvju īpašumsKaivas iela 11, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
301000920568Zemes un būvju īpašumsKaivas iela 13, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
401000920573Zemes un būvju īpašumsKaivas iela 14, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
501009130389Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 14 - 1, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
601009130392Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 14 - 2, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
701009123953Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 14 - 3, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
801009130391Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 14 - 4, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
901000920567Zemes un būvju īpašumsKaivas iela 15, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1001000920763Zemes un būvju īpašumsKaivas iela 17, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1101000922044Zemes un būvju īpašumsKaivas iela 18, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1201000920566Zemes un būvju īpašumsKaivas iela 19, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1301000920564Zemes un būvju īpašumsKaivas iela 21, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1401000920576Zemes un būvju īpašumsKaivas iela 22, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1501000920562Zemes un būvju īpašumsKaivas iela 23, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1601000920561Zemes un būvju īpašumsKaivas iela 25, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1701000920766Zemes un būvju īpašumsKaivas iela 27A, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1801000920760Zemes un būvju īpašumsKaivas iela 27B, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1901000920579Zemes un būvju īpašumsKaivas iela 28, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2001000922578Zemes un būvju īpašumsKaivas iela 29 k-1, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2101009247212Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 29 k-1 - 1, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2201009247272Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 29 k-1 - 1A, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2301009247213Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 29 k-1 - 2, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2401009247214Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 29 k-1 - 3, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2501009247215Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 29 k-1 - 4, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2601009247216Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 29 k-1 - 5, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2701009247217Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 29 k-1 - 6, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2801009247218Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 29 k-1 - 7, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2901009247219Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 29 k-1 - 8, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3001009247220Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 29 k-1 - 9, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3101009247221Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 29 k-1 - 10, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3201009247222Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 29 k-1 - 11, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3301009247223Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 29 k-1 - 12, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3401009247224Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 29 k-1 - 13, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3501009247225Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 29 k-1 - 14, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3601009247226Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 29 k-1 - 15, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3701009247227Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 29 k-1 - 16, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3801009247228Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 29 k-1 - 17, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3901009247229Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 29 k-1 - 18, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4001009247230Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 29 k-1 - 19, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4101009247231Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 29 k-1 - 20, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4201009247232Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 29 k-1 - 21, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4301009247233Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 29 k-1 - 22, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4401009247234Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 29 k-1 - 23, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4501009247235Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 29 k-1 - 24, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4601009247236Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 29 k-1 - 25, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4701009247237Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 29 k-1 - 26, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4801009247238Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 29 k-1 - 27, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4901009247239Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 29 k-1 - 28, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
5001009247240Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 29 k-1 - 29, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati